WSP tevreden over de resultaten!
29 november 2022

Afgelopen week zijn de resultaten van Aedes benchmark van 2021 bekend gemaakt. In deze meting worden de belangrijkste prestaties en kosten van de woningcorporaties landelijk met elkaar vergeleken. WSP is tevreden over het behaalde resultaat.

Aedes-benchmark

De Aedes-benchmark bestaat uit vijf prestatievelden: Huurdersoordeel, Bedrijfslasten, Duurzaamheid, Onderhoud & verbetering en Beschikbaarheid & betaalbaarheid. En de verdieping Nieuwbouw (geen prestatieveld). Deze geven op hoofdlijnen een beeld over het presteren van individuele corporaties en de gehele sector. De benchmark biedt gemeenten, huurders en andere belanghebbenden inzicht in hoe corporaties hun middelen besteden. 

“Wij zijn blij met de resultaten van het afgelopen jaar. Wij leveren goede prestaties ten opzichte van een landelijk gemiddelde. Wel zien wij dat bij twee onderdelen, namelijk het huurdersoordeel en bedrijfslasten, onze scores lager uitvallen dan de vorige keer. Op het gebied van duurzaamheid, onderhoud & verbetering wisten wij onze bovengemiddelde prestaties te behouden. Onze woningen blijven goed betaalbaar en met 69 nieuwe huurwoningen hebben wij het woningaanbod afgelopen jaar vergroot. Benchmark is voor ons niet alleen een meting of wij dingen goed doen. Wij gebruiken de resultaten ook om te leren en om onze prestaties te behouden en waar nodig te verbeteren. Daarom gaan we de komende tijd de resultaten dieper onderzoeken en met elkaar vergelijken. Als eerste richten wij ons op het onderdeel huurdersoordeel. De tevredenheid van onze huurders staat bij ons boven aan.” aldus Gerdien van der Ent (directeur-bestuurder).


Overzicht van de behaalde resultaten:


© 2020 Woningstichting Putten • Spoorstraat 2 • 3881 BW PUTTEN • Tel. 0341-357405 • E-mail info@wsputten.nl