Uitkomst Aedes-benchmark: WSP bij koplopers
29 november 2016

Met de Aedes-benchmark kunnen woningcorporaties hun prestaties meten, vergelijken en verbeteren. De benchmark biedt gemeenten, huurders en andere belanghebbenden inzicht in hoe corporaties hun middelen besteden. Het onderzoek bestaat uit de volgende prestatievelden: huurdersoordeel, bedrijfslasten, onderhoud/verbetering, beschikbaarheid/betaalbaarheid en duurzaamheid. De uitkomsten tonen de prestaties van individuele corporaties en de sector.

Resultaat over 2015
In 2015 hebben woningcorporaties hun bedrijfslasten verder naar beneden gebracht. Ook bij de WSP zijn de bedrijfslasten gedaald. En wat wij belangrijk vinden, de huurders zijn tevreden. Tot ons genoegen liggen onze scores ruim boven het landelijk gemiddelde. 

Een paar cijfers
Als corporatie vallen wij onder de grootteklasse XS en horen wij bij de koplopers. Daar zijn wij uiteraard heel blij mee! Uit het rapport blijkt verder dat, over het geheel genomen, huurders van een kleine corporatie positiever zijn, omdat zij die ervaren als persoonlijker en vertrouwder. Enkele scores zijn: 

 

 score WSP

 landelijk gemiddelde

Totaal letterscore 2016

AA

 

Nieuwe huurders

7,7 

 7,5

Reparatieverzoek

8,0 

7,4

Vertrokken huurder

8,2 

 7,2

Bedrijfslasten
Ook onze bedrijfslasten zijn lager, 575 euro in 2015 t.o.v. 636 euro per woning in 2014. Het landelijk gemiddelde in 2015 ligt op 853 euro per woning. De gemiddelde huur komt uit op 480 euro t.o.v. landelijk 502 euro.

© 2017 Woningstichting Putten • Spoorstraat 2 • 3881 BW PUTTEN • Tel. 0341-357405 • E-mail info@wsputten.nl