Tijdelijke woningen

Woningnood is landelijk gezien een groot probleem. Ook in Putten zoeken veel mensen een woonruimte. Maar de wachttijden voor een sociale huurwoning zijn lang. Om aan een deel van de grote vraag naar woonruimte in Putten tegemoet te komen zijn we in samenwerking met Gemeente Putten een plan aan het ontwikkelen voor 45 tijdelijke woningen, in de volksmond zogenaamde 'flexwoningen'. Op deze pagina houden wij jullie op de hoogte van deze ontwikkelingen. 


Flexwoningen in strijd tegen acute woningnood
05-07-2021

Een mooi artikel over WSP en het realiseren van flexwoningen om het woningtekort te bestrijden. Klik hier om het artikel te lezen.


Foto: Adobe Stock

Tijdelijke woningen
18-06-2021

Aanmelding voor de flexwoningen nog niet mogelijk

Voordat kan worden gestart met de realisatie van de flexwoningen, moet de ruimtelijke procedure hiervoor nog worden doorlopen. 

Voorstel locaties
17-06-2021

B en W stellen raad voor om twee locaties voor tijdelijk wonen verder uit te werken

Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor om op korte termijn plannen uit te werken voor de bouw van in totaal 45 tijdelijke woningen, ook wel flexwoningen genoemd. Hiervoor heeft het college twee concrete locaties aangewezen. Het betreft een perceel tussen de Bijsterenseweg en de Nijkerkerstraat en een perceel aan de Huybertsenweg.

Op de locatie Bijsterenseweg/Nijkerkerstraat gaat het college uit van ongeveer 20 tijdelijke woningen. Op de locatie Huybertsenweg kunnen ongeveer 25 tijdelijke woningen worden gerealiseerd. Het college stelt de gemeenteraad voor om beide locaties voor 15 jaar te ontwikkelen. Bedoeling is om nog dit jaar met de planvoorbereiding te starten en de woningen in 2022 te bouwen. 

© 2020 Woningstichting Putten • Spoorstraat 2 • 3881 BW PUTTEN • Tel. 0341-357405 • E-mail info@wsputten.nl