Nieuwbouw- en overige projecten

Woningstichting Putten is een woningcorporatie die graag actief is op het gebied van nieuwbouw en renovatie in de gemeente Putten. Wij zijn bereid om flinke investeringen te doen. Op dit moment hebben wij geen nieuwbouwprojecten onderhanden. Wel zijn we in de ontwikkelfase van een aantal projecten op enkele inbreidingslocaties in Putten.

Verduurzaming

Naast nieuwbouw zijn we zeer actief op het gebied van verduurzaming. WSP haalt als een van de weinige corporaties in het land de doelstelling om in 2020 het woningbezit op de gemiddelde energie-index van 1,2 - 1,4 te brengen, ongeveer het oude energielabel B.

21 mei inloopavond Wallenbergstraat
14-05-2019

Er zijn al 2 inloopavonden geweest voor omwonenden en geïnteresseerden voor de nieuwbouwplannen aan de Wallenbergstraat. Er is goed geluisterd naar de omwonenden en veel opmerkingen zijn, voor zover dat mogelijk was, verwerkt in de nieuwe plannen. Deze nieuwe plannen voor 26 appartementen in de sociale huursector worden 21 mei a.s. gepresenteerd in ons kantoor van 19.00 uur tot 20.30 uur.  

Naast de nieuwbouw krijgt ook het bestaande appartementengebouw een facelift. Hieronder eerste indruk vanaf de Verzetslaan.


De contracten zijn getekend!
14-03-2019
De samenwerking met Van Wijnen is officieel bekrachtigd door het plaatsen van de handtekening onder de contracten door directeur-bestuurder Marieta Peek en Marcel Mulder, regiodirecteur bij Van Wijnen B.V.

Het is een ingrijpend project voor de bewoners aan de Groeneveltstraat en de Vervoornstraat, maar met het resultaat zullen de bewoners heel blij zijn. Bij 80% van de woningen worden het toilet en de badkamer vernieuwd en er wordt een mechanische ventilatie geplaatst. Daarnaast worden de woningen verduurzaamd door dak- vloer- en gevelisolatie toe te passen. We hopen het gehele project in de eerste helft van 2020 af te ronden.
Wij gaan weer bouwen!
14-03-2019

Binnenkort starten wij met de bouw van de fases 1 en 2 in Rimpeler. Het gaat om 8 kleine eengezinswoningen en 11 'gewone' eengezinswoningen. Het worden onze eerste 'gasloze'woningen met nul op de meter. De zogenaamde";NOM-woningen'. De woningen worden gebouwd door de bouwbedrijven Vierwind en Timmer. De oplevering staat gepland voor het 2e kwartaal 2020.

Onderstaand enkele impressies van de nieuwbouw.

Grootonderhoud Groeneveltstraat gestart!
04-03-2019

Op 25 februari jl. zijn we gestart aan de Groeneveltstraat met het planmatig onderhoud. In de Vervoornstraat starten we na de bouwvakvakantie. In totaal gaat het om 125 woningen. De woningen worden ook verduurzaamd.

Bij ca. 80% van de woningen aan de Groeneveltstraat wordt de badkamer en/of het toilet vernieuwd. Voor de bewoners is dat best even pittig, maar het resultaat mag zijn. Ook wordt er in alle woningen mechanische ventilatie aangebracht. Daarna worden de woningen verduurzaamd. Er wordt asbest verwijderd, isolerende dakplaten aangebracht, nieuwe dakpannen en de gevels worden na-geïsoleerd. De werkzaamheden worden uitgevoerd door Bouwbedrijf Van Wijnen BV

  


Renovatie Schoolstraat en omgeving afgerond
28-12-2018

De renovaties aan de Schoolstraat, Prins Hendrikweg en Pinnenburgerweg is afgerond. In het voorjaar van 2018 is in de Schoolstraat het asbesthoudend dakbeschot verwijderd en zijn er isolerende dak-elementen aangebracht. Ook de dakgoten en dakpannen zijn vervangen en het voeg- en metselwerk en de schoorstenen zijn hersteld. Momenteel worden van twee laatste blokken de kozijnen vervangen, inclusief HR++glas. Als laatste worden de woningen geschilderd.

Aan de Pinnenburgerweg en Pr. Hendrikweg zijn van een aantal woningen alleen de dakpannen vernieuwd, omdat daar geen asbesthoudend dakbeschot aanwezig is. Maar ook daar zijn de kozijnen vervangen en de woningen geschilderd.

Onderhoud in de woning
In de woningen is, waar dat nodig  was, het toilet, de badkamer en het keukenblok vervangen, inclusief het tegelwerk. Verder is er een vlizotrap geplaatst en een nieuwe meterkast.

Voor de bewoners was het even doorbijten. Maar het resultaat mag er zijn en dan is de overlast weer gauw vergeten hopen wij. De reacties van de bewoners doe ons ter orde kwamen waren in ieder geval positief.

Een eerste impressie nieuwbouw Wallenbergstraat
05-04-2018

Na de eerste inloopavond bij de gemeente op 3 juli 2017 is architect Bert Tretmans van Schippers Architecten BNA aan het werk gegaan. Met de opmerkingen van de bezoekers in gedachten heeft dit geleid tot een andere indeling van de locatie.

Renovatie aan de Sparrenhof en Groeneveltstraat
16-10-2017

De 35 woningen aan de Sparrenhof en de 10 woningen aan de Groeneveltstaat zijn in 2017 verduurzaamd.

Projecten gerealiseerd
04-07-2017

Opgeleverd in april 2017

Project Hoek van Damstraat: 21 appartementen met lift, 13 grondgebonden 55+woningen en 2 eengezinswoningen.

© 2017 Woningstichting Putten • Spoorstraat 2 • 3881 BW PUTTEN • Tel. 0341-357405 • E-mail info@wsputten.nl