Nieuwbouw- en overige projecten

Woningstichting Putten is een woningcorporatie die graag actief is op het gebied van nieuwbouw en renovatie in de gemeente Putten. Wij zijn bereid om flinke investeringen te doen. Op dit moment hebben wij geen nieuwbouwprojecten onderhanden. Wel zijn we in de ontwikkelfase van een aantal projecten op enkele inbreidingslocaties in Putten.

Verduurzaming

Naast nieuwbouw zijn we zeer actief op het gebied van verduurzaming. WSP haalt als een van de weinige corporaties in het land de doelstelling om in 2020 het woningbezit op de gemiddelde energie-index van 1,2 - 1,4 te brengen, ongeveer het oude energielabel B.

Een eerste impressie nieuwbouw Wallenbergstraat
05-04-2018

Na de eerste inloopavond bij de gemeente op 3 juli 2017 is architect Bert Tretmans van Schippers Architecten BNA aan het werk gegaan. Met de opmerkingen van de bezoekers in gedachten heeft dit geleid tot een andere indeling van de locatie.

Renovatie Schoolstraat van start
27-02-2018

Aan de Schoolstraat is gestart met het vervangen van asbesthoudend dakbeschot voor isolerende dak-elementen. Daarnaast worden de dakgoten en dakpannen vervangen. Ook het voeg- en metselwerk en de schoorstenen worden hersteld en de kozijnen vervangen, inclusief HR++glas. Daarna krijgen de woningen een schilderbeurt

Onderhoud in de woning
In de woning worden, waar dat nodig is, het toilet, de badkamer en het keukenblok vervangen, inclusief het tegelwerk. Er worden een vlizotrap en een nieuwe meterkast geplaatst.

Hierna gaat het onderhoud verder aan de Pinnenburgerweg en de Pr. Hendrikweg. Alleen behoeft daar geen asbest te worden verwijderd.

Renovatie aan de Sparrenhof en Groeneveltstraat
16-10-2017

De 35 woningen aan de Sparrenhof en de 10 woningen aan de Groeneveltstaat zijn in 2017 verduurzaamd.

Projecten gerealiseerd
04-07-2017

Opgeleverd in april 2017

Project Hoek van Damstraat: 21 appartementen met lift, 13 grondgebonden 55+woningen en 2 eengezinswoningen.

© 2017 Woningstichting Putten • Spoorstraat 2 • 3881 BW PUTTEN • Tel. 0341-357405 • E-mail info@wsputten.nl