Veilig omgaan met persoonsgegevens

In het kader van onze dienstverlening leggen wij persoonsgegevens vast. Dit doen wij zorgvuldig, veilig en vertrouwd. Wij vinden het belangrijk dat onze huurders vertrouwen hebben in onze organisatie. Wij handelen daarom binnen de wettelijke kaders en nemen passende, organisatorische en beveiligingsmaatregelen om persoonsgegevens te beschermen. En dat eisen wij ook van partijen die persoonsgegevens (in onze opdracht) verwerken.

Geheel in lijn met de wet hebben wij een privacy-statement opgesteld. Hierin informeren wij u over de wijze waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan en over de rechten en plichten die u heeft ten aanzien van bij ons verwerkte persoonsgegevens.

© 2020 Woningstichting Putten • Spoorstraat 2 • 3881 BW PUTTEN • Tel. 0341-357405 • E-mail info@wsputten.nl