Prestaties 2019 WSP in beeld
26 november 2019

Al vijf jaar worden de prestaties van de woningcorporaties in Nederland gemeten, met elkaar vergeleken en door de Aedes-benchmark in beeld gebracht. Dat geeft een goed beeld van onze prestaties.

Een belangrijk onderdeel van het onderzoek vinden wij de huurderstevredenheid. Met de uitkomst van het onderzoek zijn we dan ook heel blij. Ook op het gebied van de duurzaamheid scoren we goed. Dat betekent dat onze investeringen vruchten afwerpen, net als onze investeringen op het gebied van het onderhoud en verbetering van de technische kwaliteit van de woningen. De gemiddelde huurprijs van onze woningen ligt beneden het landelijk gemiddelde. 

Met de betaalbaarheid van onze woningen doen we het goed. 80% van onze woningen is bereikbaar voor de lagere inkomens. Hieronder ziet u onze prestaties in beeld. 


© 2020 Woningstichting Putten • Spoorstraat 2 • 3881 BW PUTTEN • Tel. 0341-357405 • E-mail info@wsputten.nl