Prestatieafspraken gemaakt voor 2023
8 december 2022

Woningstichting, huurdersorganisatie en gemeente maken prestatieafspraken voor 2023

 

Woningstichting Putten (WSP), Huurdersorganisatie Putten (HOP) en Gemeente Putten hebben opnieuw prestatieafspraken gemaakt voor het komende jaar. In 2023 neemt WSP 34 sociale huurwoningen in ontwikkeling, wordt gezamenlijk gezocht naar locaties voor flexwoningen en wordt gewerkt aan een woonzorgvisie. Het is slechts een greep uit het pakket aan afspraken. Op 6 december 2022 werd het document officieel ondertekend.

 

Gerdien van der Ent, directeur/bestuurder van WSP, is tevreden over de afspraken. “De prestatieafspraken zijn een mooie weerspiegeling van wat we gezamenlijk voor elkaar kunnen krijgen. Zo slaan we de handen ineen om de verduurzaming van de huurwoningen te versnellen”, zo stelt Van der Ent.

Volgens Anke Huizing van de huurdersorganisatie was het een mooi proces om tot gezamenlijke afspraken te komen: “Eigenlijk zaten we steeds snel op dezelfde lijn, omdat we zochten naar het gezamenlijk belang: goed en betaalbaar wonen in Putten.”

 

Bertus Cornelissen, wethouder Volkshuisvesting en Wonen: “Ik ben tevreden met deze afspraken. We werken samen aan het doel om Putten een aantrekkelijke gemeente te laten zijn voor alle doelgroepen. Samen bouwen we aan een gemeente waar iedereen een thuis vindt.”

 

Prestatieafspraken

Elk jaar overleggen de woningstichting, huurdersorganisatie en gemeente met elkaar over prestatieafspraken. Elke partij levert een bijdrage vanuit haar eigen verantwoordelijkheid. Basis voor de afspraken is de gemeentelijke Woonvisie Putten 2020-2025. Lees de Prestatieafspraken hier.

 

© 2020 Woningstichting Putten • Spoorstraat 2 • 3881 BW PUTTEN • Tel. 0341-357405 • E-mail info@wsputten.nl