Prestatieafspraken 2021
11 december 2020

Woningstichting Putten, Huurderorganisatie Putten en Gemeente Putten hebben op donderdag 10 december 2020 de prestatieafspraken 2021 ondertekend. De drie partijen maken jaarlijks afspraken om met elkaar te zorgen voor goed en betaalbaar wonen in Putten. De afspraken voor 2021 gaan vooral over het aanbod, betaalbaarheid, geschiktheid en duurzaamheid van sociale huurwoningen. 

2019-2025

De prestatieafspraken zijn gebaseerd op de gemeentelijke woonvisie en de bijdrage van de woningstichting daaraan. De gemeente wil in de periode 2019-2025 170 à 230 sociale huurwoningen toevoegen. Dit is 30% van de nieuwbouwopgave. De woningstichting wil deze woningen realiseren, onder andere op de locaties Wallenbergstraat en Rimpeler. Voor ongeveer 72 woningen zoeken de gemeente en de woningstichting nog locaties.

 

Pilot

De woningstichting en de gemeente gaan komend jaar een pilot opzetten om een aantal woningen beschikbaar te stellen voor de doorstroming van senioren. Ook de doorstroming van starters en jongeren heeft de aandacht.

 

Nul-op-de-meter

In de nieuwbouw spant Woningstichting Putten zich in om de ambitie van ‘Nul op de Meter’ te realiseren. Zo onderzoekt de woningstichting de mogelijkheden van circulair bouwen. Hierbij verkent de woningstichting ook de mogelijkheden om een innovatieve vorm van houtbouw toe te passen: Cross Laminated Timber (CLT). De gemeente denkt mee over deze ontwikkelingen.© 2020 Woningstichting Putten • Spoorstraat 2 • 3881 BW PUTTEN • Tel. 0341-357405 • E-mail info@wsputten.nl