Prestatieafspraken 2019 ondertekend
3 december 2018

Jaarlijks maken de Huurdersorganisatie Putten  (HO), de gemeente en WSP prestatieafspraken voor het komende jaar. Vandaag zijn daar de handtekeningen onder gezet door wethouder Nico Gerritsen,  voorzitter van de HO Trees Verbeek en directeur-bestuurder Marieta Peek.

Accenten prestatieafspraken 2019

Betaalbaarheid

WSP zorgt ervoor dat 70% van de woningen beneden de tweede aftoppingsgrens van € 651,03,- (prijspeil 2019)  blijft. Hiermee voldoen wij aan de omvang die nodig is volgens de woonvisie van 2017

Nieuwbouw

WSP wil 170 sociale huurwoningen bouwen tot 2025, waarvan 74 in Rimpeler. 70% van deze woningen blijft onder de 1e aftoppingsgrens van € 607,46 (prijspeil 2019). De huur van de overige woningen blijft onder de huurtoeslaggrens van € 720,42 (prijspeil 2019)

Leefbaarheid

De huurdersorganisatie vindt het belangrijk dat WSP extra aandacht besteedt aan het onderhoud van tuinen en de woonomgeving. Daarom zullen wij meer huurders daarover aanspreken.
Ook zet WSP zich in voor de huisvesting van mensen die moeten uitstromen uit de maatschappelijk zorginstellingen en begeleid wonen. Hierover worden in regionaal verband afspraken gemaakt met de corporaties en de gemeenten.

Duurzaamheid

In 2019 isoleert WSP 125 woningen. De energie-index (voorheen energielabel) verbetert hiermee van 1,55 naar ca. 1,0. Hiermee ligt WSP op koers en halen wij ruimschoots de opdracht die corporaties hebben om in 2020 een gemiddelde energie-index te bereiken van 1,25.

Wilt u het gehele document inzien? Deze kunt u hier downloaden.
Op de foto van links naar rechts: Marieta Peek, Nico Gerritsen en Trees Verbeek© 2017 Woningstichting Putten • Spoorstraat 2 • 3881 BW PUTTEN • Tel. 0341-357405 • E-mail info@wsputten.nl