Pilot Starters

In Putten is het mooi wonen, maar nog niet voor iedereen. Er zijn gewoon te weinig woningen. Wij werken hard aan creatieve oplossingen om doelgroepen die in de knel zijn gekomen op de Puttense woningmarkt te helpen. Een voorbeeld hiervan is de pilot starters.

Er is meer vraag dan aanbod en omdat koopwoningen onbetaalbaar zijn voor “Jan Modaal”, willen steeds meer mensen huren. De wachttijden worden steeds langer, ondanks dat er woningen worden gebouwd. Als je starter bent, dan heb je het extra moeilijk op de woningmarkt. Door het tekort aan betaalbare woningen trekken jongeren weg uit Putten of blijven langer bij hun ouders wonen. Dat is niet gunstig voor de vitaliteit van dit dorp.   

Daarom starten wij in samenwerking met gemeente Putten een proefproject om de jongeren een bescheiden voordeel te bieden op de woningmarkt. Hierdoor willen wij jongeren die zelfstandig willen wonen, met voorrang, dus sneller, aan een woning helpen. Jongeren kunnen met behoud van hun inschrijfduur een kleinere woning accepteren, met één of twee slaapkamers. Zijn ze toe aan een grotere woning, dan zijn hun inschrijfjaren door blijven tellen. Hiermee kan de starters een betere kans worden geboden om zich in Putten te blijven vestigen. Dit draagt bij aan de levendigheid van het dorp. De pilot loopt van 1 september 2021 tot 31 december 2023.

In deze video leggen wij uit hoe de pilot werkt.
Afwijken regels

Om de starters sneller aan een kleinere huurwoning te kunnen helpen, is het nodig geweest om tijdelijk af te wijken van de huidige regelgeving in de Huisvestingsverordening. Gemeente Putten heeft hieraan meegewerkt en toestemming verleend voor dit experiment. Dat betekent dat we tijdelijk een beperkt aantal woningen mogen aanbieden met voorrang voor een leeftijdsgroep en woningzoekenden uit deze regio. De volgende uitzondering is  het behoud van inschrijftijd na de toewijzing. Hierdoor zullen starters sneller door kunnen stromen.

Wat houdt de pilot in?

Wij reserveren voor deze pilot een aantal sociale huurwoningen (huurcontract onbepaalde tijd) met 1 of 2 slaapkamers per kalenderjaar, zogenaamde starterswoningen. Op het moment dat één van deze starterswoningen vrijkomt, verloten wij deze met voorrang voor woningzoekenden gebonden aan regio Noord Veluwe met de leeftijd van 23 tot 35 jaar. De jongeren behouden hierbij éénmalig hun inschrijftijd.

Kan ik mee doen?

Om mee te kunnen doen moet je voldoen aan het onderstaande:

  • Je beschikt over een actieve inschrijving bij www.hurennoordveluwe.nl.
  • Je bent serieus op zoek naar een sociale huurwoning.
  • Je staat alleen of maximaal met zijn tweeën ingeschreven. Ook een alleenstaande ouder met een kind kan meedoen.
  • Jouw/jullie verzameljaarinkomen is niet hoger dan € 40.024,- (‘Passend toewijzen’ grens 2021).
  • Je woont of bij iemand in, of in een vrije-sector woning of op kamers en/of je huurt een woning met tijdelijk huurcontract*.

Heb je hiernaast nog de leeftijd van 23 tot 35 jaar en binding met de regio Noord Veluwe? Dan krijg je voorrang bij de toewijzing en maak je de meeste kans op een woning via deze pilot.

*Heb je een koopwoning of huur je al een sociale huurwoning? Dan kun je niet meedoen aan deze pilot. Je kunt dan via het reguliere woningaanbod doorstromen.

Behoud van inschrijftijd

Bij starterswoningen aangeboden via deze pilot behoud je jouw reeds opgebouwde inschrijftijd na een acceptatie en kan je deze verder opbouwen. Op deze manier kun je later, als je dat wenst, sneller doorstromen naar een andere (grotere) woning.  

Hoe werk het?

Op het moment dat wij een starterswoning beschikbaar hebben voor deze pilot dan gaan wij deze adverteren op www.hurennoordveluwe.nl. Je herkent deze door de tekst ‘Pilot Starters’ op de foto. Ook maken wij de woningzoekenden tijdig attent op deze advertentie via social media. 

Sta je ingeschreven en voldoe je aan de voorwaarden? Dan kun je op deze woning reageren. Dit werkt hetzelfde als bij het reguliere woningaanbod.

Let op, wij bieden deze woningen op basis van een loting aan zodat iedereen gelijke kansen heeft. Het weigeren van een lotingwoning heeft consequentie, namelijk 6 maanden niet mogen reageren op alle woningen. Dus wees zeker voordat je reageert dat je in de woning wilt gaan wonen.

Voldoe je niet aan de voorwaarden? Dan kun je reageren op het regulier woningaanbod. 

Vragen?

Heb je na het lezen nog vragen? Raadpleeg hier de uitgebreide uitleg van de spelregels of kijk dan bij Veelgestelde vragen hieronder. Je kunt ook gerust contact met ons opnemen. Voor vragen over hoe het inschrijven en/of reageren werkt, over 'Passend toewijzen' zie www.hurennoordveluwe.nl bij Informatie en contact.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Veelgestelde vragen

 

Over de pilot en de gemaakte keuzes

Waarom is dit een tijdelijk proefproject en niet meteen een aanpassing van de regelgeving?

Deze pilot is gestart als proefproject. Wij willen eerst kijken of dit het gewenste resultaat oplevert voor de doelgroep. Na de afloop van deze pilot gaan we de resultaten bekijken en wordt er overwogen of de regelgeving hierop aangepast wordt.  Dit is afhankelijk van hoe het project is verlopen en de ontwikkelingen op de woningmarkt.

Waarom is er gekozen om voorrang te geven voor deze leeftijdscategorie 23 tot 35 jaar?

Deze groep blijft in de knel zitten op de woningmarkt. Dit geldt niet alleen voor de koopwoningen. Uit de gegevens over de afgelopen jaren blijkt dat deze groep de kleinste kans hebben op een sociale huurwoning in de regio Noord Veluwe.

Waarom is er gekozen om voorrang te geven aan de woningzoekende met de binding aan regio Noord Veluwe?

Wij willen graag de jongeren die gebonden zijn aan deze regio een extra kans geven om hier te kunnen blijven wonen. Woningzoekende zonder de regionale binding zijn welkom. Deze kunnen reageren op het reguliere woningaanbod.

Waarom bieden jullie alleen starterswoningen aan met 1 of 2 slaapkamers?

Het zijn goede opstapwoningen voor iemand die start op de woningmarkt. En met het behoud van inschrijftijd kan men later als gewenst doorstromen naar een grotere woning.

Waarom is er gekozen voor behoud van inschrijftijd na de acceptatie van een woning?

Dit is inderdaad een uitzondering op de huidige regelgeving. Jongeren moeten lang ingeschreven staan om kans te maken op een sociale huurwoning. Hierdoor krijgen ze weinig kans om op jongere leeftijd zelfstandig te wonen en zijn daarom geneigd om gelijk op een eengezinswoning te reageren. Het behouden van inschrijftijd maakt de kleine starterswoningen aantrekkelijk voor de doelgroep. Hiernaast bevordert dit de doorstroming op termijn.

De woningen worden aangeboden op basis van een loting. Waarom niet op basis van inschrijftijd?

Op deze manier krijgen de woningzoekenden gelijke kansen op een woning. Dat houdt in dat na het sluiten van de reactietermijn er door het systeem een kandidaat wordt geloot. Bij de toekenning op basis van inschrijfduur zullen de oudste jongeren met de langste inschrijfduur de meeste kans maken en hierdoor de jongste deelnemers onderdrukken.

Binding met de regio Noord Veluwe

Welke gemeenten horen in de regio Noord Veluwe?

De onderstaande afbeelding laat zien welke gemeenten en plaatsen behoren tot de regio Noord Veluwe.

Ik woon nu tijdelijk op kamers buiten regio Noord Veluwe maar ik heb daarvoor altijd in de regio gewoond. Kan ik dan reageren op de woningen aangeboden via deze pilot?

Ja, dat kan. Als je op kamers woont en maatschappelijke binding hebt met regio Noord Veluwe kun je reageren op deze woningen. Voor meer info over de binding en/of je woonsituatie kijk bij Uitleg spelregels.

Ik woon niet in regio Noord Veluwe maar ik werk er wel. Kan ik dan reageren op de woningen aangeboden via deze pilot?

Ja, dat is onder bepaalde voorwaarden mogelijk. Vereiste is dat je een arbeidsovereenkomst met de minimale duur van een jaar hebt voor minimaal 18 uur/per week bij een werkgever in een van de gemeentes van de regio Noord-Veluwe. 

Inschrijven en reageren op het woningaanbod

Ik sta niet ingeschreven als woningzoekenden in deze regio. Kan ik dan ook mee doen?

Nee, je kunt dan niet meedoen. Om mee te kunnen doen aan deze pilot moet je een actieve inschrijving hebben op www.hurennoordveluwe.nl. Dan kun je reageren op het woningaanbod. Voor meer informatie over het inschrijven kijk hier op www.hurennoordveluwe.nl.

Waar kan ik reageren op een woning aangeboden via deze pilot?

Op het moment dat wij een starterswoning beschikbaar hebben voor deze pilot dan gaan wij deze adverteren op www.hurennoordveluwe.nl. Je herkent deze door de tekst ‘Pilot Starters’ op de foto. Ook maken wij de woningzoekenden tijdig attent op deze advertentie via social media. 

Als ik de aangeboden woning weiger, heeft dit consequenties?

Wij bieden deze woningen op basis van een loting aan zodat iedereen gelijke kansen heeft. Het weigeren van een lotingwoning heeft consequentie, namelijk 6 maanden niet mogen reageren op alle woningen. Dus wees zeker voordat je reageert dat je in de woning wilt gaan wonen.

Wat gebeurt er na de acceptatie met mijn inschrijving? Houd ik dezelfde inschrijfgegevens?

Je inschrijving blijft na de acceptatie van een pilotwoning actief. Je behoudt hetzelfde inschrijfnummer. Hiermee blijf je jouw inschrijftijd opbouwen. Deze kun je eventueel later nog één keer inzetten bij een regulier woningaanbod.  

Samenstelling huishouden

Ik sta samen met mijn partner en ons kind ingeschreven. Kunnen wij mee doen aan deze pilot?

Nee, je kunt dan niet meedoen. Deze pilot is specifiek bedoeld voor 1 of 2 persoonshuishouden. Dit omdat er alleen kleine woningen worden aangeboden die niet geschikt zijn voor gezinnen.

Ik ben alleenstaande ouder met één kind. Kan ik dan meedoen?

Ja, dat is mogelijk. Je huishoudgrootte mag maximaal uit 2 personen bestaan. Heb jij als ouder de leeftijd van 23 tot 35 jaar en binding met regio Noord Veluwe? Dan kun je ook voorrang krijgen bij de toewijzing.

Ik ben 40 jaar en mijn partner is 33 jaar. Wij staan samen ingeschreven en voldoen aan de voorwaarden van deze pilot. Krijgen wij alsnog voorrang op basis van de leeftijd?

De leeftijdsgrens van 23 tot 35 jaar geldt alleen voor de hoofdaanvrager. Als jouw partner van 33 jaar de hoofdaanvrager is dan krijgen jullie voorrang op basis van de leeftijd. Dit kan echter alleen als je hiernaast ook binding met regio Noord Veluwe hebt. Anders krijg je geen voorrang.  

Toewijzing

Ik heb meegeloot met een van deze woningen en ik sta op nummer 1 maar de woning is toegewezen aan iemand die lager geëindigd is. Hoe kan dit?

Indien je qua leeftijd buiten de voorrangsgroep valt kan het zijn dat je hoog eindigt bij de loting maar toch geen aanbod krijgt. Dit omdat de lotingsmodule geen rekening houdt met de voorrangsregels. Deze worden na de loting door de medewerker van WSP toegepast.

Ik woon al in een woning die ik aangeboden heb gekregen via deze pilot en wil graag doorstromen naar een andere woning. Kan dat?

Dat is mogelijk. Je kunt dan gewoon via www.hurennoordveluwe.nl reageren op het reguliere woningaanbod. Je kunt dan niet meer mee doen met de pilotwoningen. Jouw inschrijving vervalt na de acceptatie van deze woning.

Zijn de huurcontracten van deze woningen tijdelijk?

Nee, het zijn huurcontracten voor onbepaalde tijd.

Ik ben met spoed op zoek naar een woning. Is deze pilot daarvoor bedoeld?

Deze pilot is niet speciaal bedoeld voor urgente gevallen. Reageren kan altijd. Er is geen voorrangsregel voor iemand die met spoed een woning nodig heeft.

Inkomen

De vragen over het inkomen en ‘Passend toewijzen’ kun je vinden op www.hurennoordveluwe.nl. Voor deze pilot hanteren wij de Europagrens, namelijk maximaal verzamelinkomen van € 40.024,- (prijspeil 2021).

Zorg voordat je reageert dat je inkomensgegevens juist ingevuld staan.

© 2020 Woningstichting Putten • Spoorstraat 2 • 3881 BW PUTTEN • Tel. 0341-357405 • E-mail info@wsputten.nl