Denkt u mee? Doet u mee?

Bij Woningstichting Putten vinden wij het belangrijk dat u als (toekomstige) huurder met ons mee kunt denken en doen. Wij vragen daarom onze huurders actief met ons mee te doen en te denken over hun woonomgeving of onze beleidskeuzen. Want samen met u zorgen wij er voor dat u prettig woont en onze dienstverlening en ambities aansluiten op uw behoeften. Wilt u ook meedoen? Dat kan op verschillende manieren. 

HUURDERSORGANISATIE PUTTEN

Huurdersorganisatie Putten vertegenwoordigt alle huurders van Woningstichting Putten en is daarmee de formele gesprekspartner voor ons. Huurdersorganisatie overlegt met ons over beleid dat alle huurders (en woningzoekenden) in ons werkgebied aangaat. Zoals het huurverhogingsbeleid, de toewijzing van woningen, onderhoud- en renovatiebeleid, eventuele verkoopplannen en servicekostenbeleid. In overleg en in samenwerking met de Huurdersorganisatie maken we prestatieafspraken met de gemeente. De Prestatieafspraken voor 2023 kunt u hier inzien. Huurdersorganisatie is een zelfstandige vereniging met wettelijke taak, zoals bijvoorbeeld het organiseren van ledenvergadering, opstellen begroting en jaarverslag. 

KLANTPANEL

Een klantpanel bestaat uit een groep betrokken huurders die regelmatig feedback geven over bepaalde onderwerpen. Bijvoorbeeld over onze dienstverlening of leefbaarheid. Dit doen zij door regelmatig (max. 8 keer per jaar) veelal digitaal onderzoeksvragen te beantwoorden. Tijdsbesteding: 30 minuten per onderzoek. 

ADVIESGROEP

Een adviesgroep is een (tijdelijke) groep huurders die advies geeft aan ons over brede beleidsvragen in diverse thema's. Bijvoorbeeld hoe wij omgaan met het ZAV-aanvraag of meepraten over nieuw duurzaamheidsbeleid. U kunt per onderwerp mee doen, eenmalig of meerdere keren. De bijeenkomsten (max. 6 keer per jaar) vinden plaats op het kantoor of één op één bij uw thuis, soms ook digitaal. Tijdsbesteding: 3 uur per keer (inlezen, doen en reageren)

BEWONERSCOMMISSIE

Een bewonerscommissie is een groep betrokken bewoners, die opkomt voor de gemeenschappelijke belangen van de bewoners in een complex om zo het wonen zo prettig mogelijk te maken en te houden. De bewonerscommissie overlegt een paar keer per jaar met ons over praktische en algemene zaken, zoals de onderhoudswerkzaamheden, leefregels, veiligheid en woonomgeving. Bewonerscommissie heeft ook plichten zoals het bestuur en jaarvergaderingen. Meer informatie hierover vindt u hier

Wilt u meer informatie of heeft u interesse om mee te doen? Neem dan gerust contact met ons op. Dit kan door mail te sturen naar info@wsputten.nl of te bellen 0341-357405. 

© 2020 Woningstichting Putten • Spoorstraat 2 • 3881 BW PUTTEN • Tel. 0341-357405 • E-mail info@wsputten.nl