Ondertekening Prestatieafspraken 2018
12 december 2017

Woningstichting Putten, Huurderorganisatie Putten en de gemeente Putten hebben op 11 december 2017 de prestatieafspraken 2018 ondertekend. De drie partijen maken jaarlijks afspraken om met elkaar te zorgen voor goed en betaalbaar wonen in Putten.


De ondertekenaars van links naar rechts: wethouder Nico Gerritsen, voorzitter van de huurdersorganisatie Trees Verbeek en directeur-bestuurder WSP Marieta Peek

De afspraken zijn gebaseerd op de gemeentelijke woonvisie en de bijdrage van Woningstichting Putten aan deze woonvisie. De afspraken voor 2018 gaan vooral over de betaalbaarheid van de woningen, de slaagkansen van woningzoekenden, nieuwbouw van sociale huurwoningen. wonen-zorg-welzijn en duurzaamheid.

Nieuwbouw
Van 2018 tot 2025 zijn volgens de woonvisie ongeveer 170 extra sociale woningen gewenst. Dit is 30% van de nieuwbouwopgave. Woningstichting Putten wil deze sociale huurwoningen in Putten realiseren. Daarvan zullen 74 woningen in de nieuwe wijk Rimpeler worden gebouwd.

Duurzaamheid op schema
Woningstichting Putten ligt op schema om in 2020 een gemiddelde energie-index van haar woningbezit van 1,25 te behalen. Dit komt overeen met label B. De woningstichting onderzoekt hoe de energie-index nog verder verbeterd kan worden in de bestaande bouw en gaat een plan van aanpak opstellen voor een CO2 neutrale woningvoorraad in 2050. In de nieuwbouw heeft Woningstichting Putten de ambitie om alle nieuwbouw in nul-op-de-meter uit te voeren en minimaal de verlaagde EPC-norm te halen. Energie Prestatie Coëfficiënt (EPC) is de maat voor energiezuinigheid.
Bij woningen die Woningstichting Putten te koop aanbiedt, zorgt de woningstichting voor een energieadvies bij de verkoopbrochure.

Wilt u meer weten? U kunt hier alle afspraken lezen

© 2017 Woningstichting Putten • Spoorstraat 2 • 3881 BW PUTTEN • Tel. 0341-357405 • E-mail info@wsputten.nl