Nieuws

Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen? Klik hier om u in te schrijven.

Vanmiddag kantoor vanaf 15.00 gesloten
22-01-2019

Vanwege een personeelsbijeenkomst is ons kantoor vandaag, 22 januari om 15.00 uur gesloten.

Bij calamiteiten wordt u via onze telefoonbeantwoorder doorverwezen

Nieuw Sociaal Huurakkoord
20-12-2018

In de Prestatieafspraken voor 2019 met de huurdersorganisatie, de gemeente en WSP is al opgenomen dat wij een inflatievolgend huurbeleid hanteren. Maar nu is er ook landelijk een nieuw Huurakkoord gesloten. 

Inform is uit!
03-12-2018

Het decembernummer van ons bewonersblad Inform is uit. Wat kunt u daar o.a. in lezen?


Prestatieafspraken 2019 ondertekend
03-12-2018
Jaarlijks maken de Huurdersorganisatie Putten  (HO), de gemeente en WSP prestatieafspraken voor het komende jaar. Vandaag is daar de handtekening onder gezet door verantwoordelijk wethouder Nico Gerritsen, Trees Verbeek, voorzitter van de HO en directeur-bestuurder Marieta Peek.
WSP scoort bovengemiddeld
29-11-2018
Ook dit jaar scoren wij weer hoog in de Aedes Benchmark. Met een score van 4x een A staan wij in de top 7 van de 289 corporaties. Daar willen wij best even bij stil staan!
De KWH-tour gestart in Putten
02-10-2018
Op maandag 1 oktober is de KWH-tour door Nederland gestart in Putten. KWH is het kwaliteitscentrum voor woningcorporaties. Zij willen graag in gesprek met huurders om te horen wat hun huis een thuis maakt. De koffie stond klaar!
WSP beoordeeld op haar maatschappelijke prestaties
19-07-2018

Eenmaal per vier jaar moeten corporaties een visitatie laten uitvoeren door een onafhankelijk bureau. De visitatie is een instrument om de maatschappelijke prestaties van corporaties in beeld te brengen volgens een vaste methodiek en omvat de prestatievelden: Huisvesten van de primaire doelgroep, Huisvesten van bijzondere doelgroepen, Kwaliteit van woningen en woningbeheer, (des)investeren in vastgoed en Kwaliteit van wijken en buurten

De conclusie van Ecorys (het bureau dat de visitatie uitvoerde) is dat Woningstichting Putten (WSP) een belangrijke, betrokken en toegankelijke corporatie is en een belangrijke samenwerkingspartner op het gebied van de volkshuisvesting. ‘WSP neemt haar verantwoordelijkheid als enige corporatie in Putten serieus en hanteert een pragmatisch aanpak die aansluit bij de cultuur en omgangsvormen in Putten. Men levert goede prestaties zonder zich daarbij op de borst te kloppen’

Wij bedanken alle relaties die hebben bijgedragen aan het tot stand komen van het rapport. De suggesties en adviezen nemen wij ter harte en wij hopen van harte dat we de prettige samenwerking ook in de toekomst kunnen blijven voortzetten.   

Het visitatierapport 2014-2017 kunt u hier downloaden.

Samen bouwen aan de toekomst
14-12-2017

WSP heeft een nieuw Ondernemingsplan 2018-2022. Voor de totstandkoming van dit ondernemingsplan hebben we gesproken met onze belanghouders. De uitkomst van deze gesprekken hebben we zo goed mogelijk vertaald naar ons ondernemingsplan. Want één ding is duidelijk: Om goed te wonen in Putten hebben we elkaar nodig. In een inform Special hebben wij een samenvatting gemaakt van ons Ondernemingsplan 2018-2022.


Ondertekening Prestatieafspraken 2018
12-12-2017

Woningstichting Putten, Huurderorganisatie Putten en de gemeente Putten hebben op 11 december 2017 de prestatieafspraken 2018 ondertekend. De drie partijen maken jaarlijks afspraken om met elkaar te zorgen voor goed en betaalbaar wonen in Putten.


De acceptgiro verdwijnt
11-12-2017

De huur van februari kan niet meer met de vertrouwde acceptgiro betaald worden. Hiervoor in de plaats komt de acceptEmail. Al onze huurders die per acceptgiro de huur betalen zijn hiervan door ons op de hoogte gesteld.

WSP scoort uitstekend volgens Aedes Benchmark
28-11-2017
Dit jaar presenteert Aedes (overkoepelende organsatie voor woningcorporaties) voor de vierde keer de Aedes-Benchmark. 303 corporaties deden mee, waaronder WSP. 250.000 huurders zijn bevraagd over de dienstverlening van hun corporatie. Verder is onderzoek gedaan naar de prestaties op het gebied van de bedrijfslasten, duurzaamheid en onderhoud en verbetering
Mw. Pul huurt haar huis al 60 jaar!
01-11-2017
Voorzitter Trees Verbeek heeft een lintje
01-05-2017

Trees Verbeek, voorzitter van de huurdersorganisatie Putten, werd woensdag 26 april verrast door burgemeester Lambooij met een Koninklijke onderscheiding. Geheel verdiend, want Trees zet zich al meer dan 20 jaar in voor de huurders in Putten en is met veel enthousiasme radiomaakster bij Radio Veluwe FM.


© 2017 Woningstichting Putten • Spoorstraat 2 • 3881 BW PUTTEN • Tel. 0341-357405 • E-mail info@wsputten.nl