Gerdien van der Ent is benoemd als nieuwe directeur-bestuurder
5 april 2022

Per 1 juli gaat Gerdien van der Ent aan de slag als nieuwe directeur-bestuurder bij Woningstichting Putten (WSP). Zij volgt Dick Mol op, die vanaf 1 november 2021 als interim-bestuurder tijdelijk de functie waarneemt tot 1 juli. Met Gerdien van der Ent krijgt WSP een betrokken bestuurder met passie voor de volkshuisvesting.

Gerdien van der Ent heeft ruime ervaring in de volkshuisvesting. De afgelopen twee jaar vervulde zij, naast haar functie als manager Wonen, taken van de directeur-bestuurder bij Woningstichting Barneveld. Daarvoor werkte zij bij verschillende woningcorporaties in eindverantwoordelijke functies onder andere op gebied van strategie, beleid, woondiensten en programmamanagement. Tijdens haar loopbaan en nevenfuncties heeft zij een brede scope en netwerk in het sociale domein ontwikkeld.

Gerdien van der Ent: ”Mijn droom is dat iedereen een betaalbaar huis en daarmee een thuis heeft waar je prettig en veilig woont. Als corporatie heb je de sleutel om daarvoor écht het verschil te maken. Ik geloof dat de kracht van kleinschaligheid een prachtig uitgangspunt is om in een nauwe samenwerking aan de plaatselijke opgaven in Putten te werken.”

Marc Voskuil, voorzitter van Raad van Commissarissen bij WSP: ”Na openbare en zorgvuldige selectie door de Raad van Commissarissen en met betrokkenheid van MT-leden, OR en de Huurderorganisatie zijn wij blij dat Gerdien van der Ent deze functie heeft aanvaard. Wij hebben er vertrouwen in dat zij samen met de medewerkers en de belanghouders de goede prestaties van Woningstichting Putten succesvol zal voortzetten.”

© 2020 Woningstichting Putten • Spoorstraat 2 • 3881 BW PUTTEN • Tel. 0341-357405 • E-mail info@wsputten.nl