Niet tevreden

Bent u niet tevreden over Woningstichting Putten? Laat het ons weten!

De medewerkers van Woningstichting Putten proberen u zo goed mogelijk te woord te staan, te helpen en te adviseren. Toch kan het voorkomen, dat u het niet eens bent met de manier waarop een klacht of probleem is afgehandeld. Als het niet lukt om in goed overleg met u tot een oplossing te komen voor uw klacht of probleem, dan is er sprake van een geschil.

Wilt u een persoonlijk gesprek om uw klacht(en) toe te lichten? Stuur een e-mail naar info@wsputten.nl en wij nemen contact met u op om een afspraak te maken. Bellen tijdens kantooruren mag natuurlijk ook naar 0341-357 405.

Komen we er alsnog niet uit, dan kunt u het geschil onafhankelijk laten beoordelen door de Klachtenadviescommissie. Wilt u meer weten? Lees dan de informatiebrochure van de klachtenadviescommissie. Het Reglement klachtenadviescommissie leest u hier.

Het onderhoud van de woning, de huurprijs en servicekosten

Heeft u een klacht over het onderhoud van de woning, over de huurprijs, of over de servicekosten? Laat het ons weten! Als u niet tevreden bent met ons antwoord, of de oplossing die we u bieden, dan kunt u uw klacht indienen bij de Huurcommissie. Zij beoordelen of wij de regels rond onderhoud en huur op de juiste manier hanteren. Voordat u uw klacht indient bij de Huurcommissie moet u ons de mogelijkheid geven een oplossing te zoeken voor uw klacht. Voor meer informatie over de Huurcommissie kunt u kijken op www.huurcommissie.nl. 

Klachten over de woonruimteverdeling 

De vrijkomende huurwoningen worden op de website www.hurennoordveluwe.nl aangeboden voor de verhuur. Wij zijn hierbij gebonden aan de gemeentelijke huisvestingsverordening en de regels van de regionale woonruimteverdeling.

Bent u van mening dat de regels niet correct zijn toegepast, neem dan contact met ons op. Blijft u na onze uitleg over de toepassing van de regels bij uw standpunt, dan is er sprake van een geschil en kunt u zich wenden tot de Bezwarencommissie Regionale Woonruimteverdeling: bezwarencommissie@regionoordveluwe.nl. Heeft uw klacht betrekking op de inhoud van de huisvestingsverordening, dan kunt u zich wenden tot de gemeente Putten: info@putten.nl. 


© 2020 Woningstichting Putten • Spoorstraat 2 • 3881 BW PUTTEN • Tel. 0341-357405 • E-mail info@wsputten.nl