Missie en bestaansrecht

In de visie van Woningstichting Putten (WSP) moet iedereen goed kunnen wonen. Er zouden geen knelpunten op de woningmarkt mogen bestaan. Iedereen zou de voor hem of haar ideale wooncarrière moeten kunnen doorlopen en naar tevredenheid kunnen wonen in een omgeving waar hij of zij zich thuis voelt. De WSP denkt aan deze ideale situatie een bijdrage te kunnen leveren door zich vooral te richten op de huisvesting van mensen die hiervoor zelf niet kunnen zorgen, zodat iedereen goed kan wonen en zich thuis voelt in zijn of haar omgeving.

Onze missie luidt dan ook:

Woningstichting Putten wil op de woningmarkt van Putten dé partij zijn die zorgt voor goed en betaalbaar wonen voor nu en in de toekomst. Wij zorgen voor huisvesting van mensen die hierin vanuit financiële of sociale omstandigheden niet zelf kunnen voorzien en dragen bij aan een prettige woonomgeving en goede onderlinge contacten tussen bewoners, met als doel dat iedereen zich thuisvoelt. 

'Samen bouwen aan de toekomst'

'Samen bouwen aan de toekomst' is de titel van ons nieuwe Ondernemingsplan 2018-2022. In dit plan geven wij aan waar wij naar streven op de terreinen van beschikbaarheid, betaalbaarheid en kwaliteit van het wonen en duurzaamheid. Hieraan vooraf hebben wij vele gesprekken gevoerd met onze belanghouders. Zo zijn er gesprekken geweest met de gemeente, huurders, de huurdersorganisatie, zorg- en welzijnspartners en veiligheidspartners. Deze gesprekken hebben wij vertaald naar het ondernemingsplan, waarmee we gericht samen werken aan wonen in Putten.

Wilt u meer weten over ons Ondernemingsplan 2018-2022? Lees dan de samenvatting in onze Inform Special of het Ondernemingsplan 2018-2022.

Samenwerkingspartners

Zoals uit het voorgaande blijkt zijn de samenwerkingspartners voor ons van groot belang. Onze huurders vormen daarbij de grootste en belangrijkste groep. Namens de huurders behartigt de huurdersorganisatie hun belangen en één van de onderdelen hiervan zijn de prestatieafspraken. De prestatieafspraken van 2023 tussen de gemeente, de huurdersorganisatie en de WSP kunt u hier lezen.

Ook de overige samenwerkingspartners betrekken wij bij het tot stand komen van ons beleid. In juni 2019 hebben wij de huidige thema's en dilemma's binnen de volkshuisvesting in Putten in beeld gebracht: https://youtu.be/T3AUrczwsk0. Dit filmpje zien wij als discussiestuk voor ons beleid van de komende jaren. Mocht u na het zien van het filmpje willen reageren? Dat kan via info@wsputten.nl.


© 2020 Woningstichting Putten • Spoorstraat 2 • 3881 BW PUTTEN • Tel. 0341-357405 • E-mail info@wsputten.nl