Koersplan

Woningstichting Putten vindt het belangrijk dat iedereen een thuisbasis heeft. Er is sprake van een thuisbasis als dit de plek is waar je je veilig en prettig voelt. Het is de plek waar vanuit je deelneemt aan de maatschappij. Het is de plek van waar uit je verbinding met anderen organiseert. Het is de plek waar je altijd weer naar toe keert. 

Zou het niet mooi zijn als iedereen een thuisbasis heeft waar je prettig en veilig woont? Wij zetten ons daarvoor graag in en leveren binnen onze mogelijkheden een bijdrage aan de Puttense samenleving. Samen met onze partners maken wij het verschil en creëren wij de toegevoegde waarde voor onze klanten. Daarom is '1+1=3; Samen maken we 't verschil' de titel van ons nieuwe Koersplan (2023 en verder). In dit plan geven wij aan hoe en wat we willen doen. Wij kiezen bewust voor het werken vanuit een koersplan omdat wij in deze snel veranderde wereld wendbaar moeten blijven. Samen met partners willen wij een meerwaarde voor onze huurders creëren met realistische en haalbare doelen. Daarbij zijn professioneel, pragmatisch en persoonlijk onze waarde waaruit wij werken. 

Onze visie

"Onze droom is dat iedereen een thuisbasis heeft in een woonomgeving die bij zijn levensfase past."

Onze missie

Wij bieden betaalbare en duurzame huisvesting in een prettige woonomgeving, primair in Putten. De kansen op goed wonen zijn niet voor iedereen gelijk. Wij zijn er voor mensen voor wie het vinden van een passend thuis, vanwege financiële en/of sociale mogelijkheden, een uitdaging is. Bij de keuzen die wij maken houden wij focus op wat toegevoegde waarde heeft voor onze klanten. Zo zijn en blijven wij verbonden met onze huurders en partners in Putten en zij met ons. Want samen kunnen wij écht het verschil maken.


'1+1=3; Samen maken we 't verschil'

Op basis van onze missie en visie hebben wij duidelijke keuzes gemaakt. Wij zetten nadrukkelijk in op vier strategische speerpunten:Wilt u weten hoe wij verder invulling geven aan deze thema's? Lees dan het Koersplan 1+1=3; Samen maken we t verschil (2023 en verder.)

Samenwerkingspartners

Zoals uit het voorgaande blijkt zijn de samenwerkingspartners voor ons van groot belang. Onze huurders vormen daarbij de grootste en belangrijkste groep. Namens de huurders behartigt de huurdersorganisatie hun belangen en één van de onderdelen hiervan zijn de prestatieafspraken. De prestatieafspraken van 2023 tussen de gemeente, de huurdersorganisatie en de WSP kunt u hier lezen.© 2020 Woningstichting Putten • Spoorstraat 2 • 3881 BW PUTTEN • Tel. 0341-357405 • E-mail info@wsputten.nl