Missie en bestaansrecht

In de visie van Woningstichting Putten (WSP) moet iedereen goed kunnen wonen. Er zouden geen knelpunten op de woningmarkt mogen bestaan. Iedereen zou de voor hem of haar ideale wooncarrière moeten kunnen doorlopen en naar tevredenheid kunnen wonen in een omgeving waar hij of zij zich thuis voelt. De WSP denkt aan deze ideale situatie een bijdrage te kunnen leveren door zich vooral te richten op de huisvesting van mensen die hiervoor zelf niet kunnen zorgen, zodat iedereen goed kan wonen en zich thuis voelt in zijn of haar omgeving.

Onze missie luidt dan ook:

Woningstichting Putten wil op de woningmarkt van Putten dé partij zijn die zorgt voor goed en betaalbaar wonen voor nu en in de toekomst. Wij zorgen voor huisvesting van mensen die hierin vanuit financiële of sociale omstandigheden niet zelf kunnen voorzien en dragen bij aan een prettige woonomgeving en goede onderlinge contacten tussen bewoners, met als doel dat iedereen zich thuisvoelt. 

'Ruimte geven en samen leven'

'Ruimte geven en samen leven' is de titel van het nieuwe Ondernemingsplan 2013-2017 van de WSP. In dit plan geven wij aan waar wij naar streven op de terreinen van beschikbaarheid, betaalbaarheid en kwaliteit van het wonen. Om dit plan op te kunnen stellen is eerst gekeken naar de huidige situatie. Vervolgens zijn enkele strategische keuzes gemaakt, die weer op onderdelen zijn uitgewerkt. Deze zijn ook voorgelegd aan de belangrijkste partijen op het gebied van het wonen in Putten, zoals de gemeente, de Huurdersorganisatie en partijen op het gebied van zorg en welzijn. Deze partijen konden zich goed vinden in de keuzes die de WSP gemaakt heeft.

Wilt u meer weten over ons Ondernemingsplan 2013-2017? Lees dan de samenvatting in onze Inform Special of het Ondernemingsplan 2013-2017.

Samenwerkingspartners

De samenwerkingspartners zijn voor ons van groot belang. Om te weten of wij als corporatie op koers liggen hebben wij op 14 april 2016, onder het motto ' Tijd voor een goed gesprek', een stakeholdersbijeenkomst georganiseerd. Onder andere met medewerking van wethouder Nico Gerritsen, Ina Nieland locatiemanager van ZNWV en Trees Verbeek, voorzitter van de Huurdersraad. De informatie die wij van onze belanghouders krijgen is van belang bij het tot stand komen van de prestatieafspraken 2017 die wij, in samenwerking met de Huurdersorganisatie, maken met de gemeente.  

Bent u benieuwd naar de uitkomst van de diverse presentaties en de paneldiscussie? Download hier het verslag!

© 2017 Woningstichting Putten • Spoorstraat 2 • 3881 BW PUTTEN • Tel. 0341-357405 • E-mail info@wsputten.nl