Jaarverslag 2016

Met dit uitgebreide jaarverslag geven wij u een beeld van de prestaties die wij in 2016 hebben geleverd bij het realiseren van onze missie: het zorgen voor huisvesting van mensen die hierin vanuit financiële of sociale omstandigheden niet zelf kunnen voorzien en het bijdragen aan een prettige woonomgeving en goede onderlinge contacten opdat iedereen zich thuis voelt. 

Van het jaarverslag hebben wij een samenvatting gemaakt in de Inform van juli 2016. Het verslag van de diecteur-bestuurder in deze uitgebreide versie geeft in vogelvlucht een overzicht van de geleverde prestaties en kan in dat opzicht ook als een samenvatting worden gelezen.

© 2017 Woningstichting Putten • Spoorstraat 2 • 3881 BW PUTTEN • Tel. 0341-357405 • E-mail info@wsputten.nl