Jaarlijkse huurverhoging

Elk jaar passen wij op 1 juli de huurprijzen aan. Wij houden ons daarbij aan de richtlijnen vanuit de rijksoverheid. Vóór 1 mei ontvangt u een brief met uw (nieuwe) huurprijs. Het percentage van de huuraanpassing kan dit jaar per woning verschillen van 0% tot maximaal 2,3%. Hoe dit kan leggen wij hier verder aan u uit.

Ondanks de onzekere tijden hebben wij dit jaar in samenspraak met de Huurdersorganisatie Putten gekozen voor de huuraanpassing.  Ook voor ons stijgen de kosten. Met de huren die wij ontvangen kunnen we (blijven) investeren in nieuwbouw, verduurzaming en leefbaarheid. Door te kiezen voor een gematigd huurverhogingsbeleid (max. 2,3% en geen inkomensafhankelijke huurverhoging) houden wij de huren zo betaalbaar mogelijk.

Wij berekenen uw huuraanpassing in 2022 als volgt:

Sociale huurwoningen (huurprijs t/m 763,47)

1. Bij woningen waarvan de huidige huur gelijk aan of hoger is dan de streefhuur*, krijgt de huurder 0% huurverhoging.

2. Bij woningen waarvan de huidige huur lager is dan de streefhuur*, krijgt de huurder maximaal 2,3% huurverhoging. Het percentage van de huurverhoging is afhankelijk van het verschil van de huidige huurprijs tot de streefhuur*.   

Vrijesector woningen (huurprijs hoger dan 763,47), woonvoorzieningen en garages

3. De huur wordt verhoogd met 2,3%.

*Streefhuur: de door ons gewenste huur die wij, bij een verhuizing, aan de nieuwe huurder vragen.

Toelichting punt 1 en 2

Wij vinden het belangrijk dat er voldoende betaalbare woningen zijn voor elk inkomen. Daarom werken wij vanaf 2021 met huurprijsklassen (streefhuren) voor de sociale huurwoningen. Het gaat dan om de woningen met een huurprijs tot en met € 763,47 (2022). Al deze huizen worden dan na mutatie [dus wanneer de woning een nieuwe huurder krijgt] ingedeeld in één van de zes prijscategorieën. Dat zijn voor 2022 de volgende huurprijzen (streefhuren) per maand:

€ 442,46     € 511,10    € 562,65    € 633,25    € 678,66   € 763,47

Hierdoor kunnen de huurprijzen in een complex of straat verschillen. Wij streven ernaar om alle huurprijzen dichter bij de streefhuur te brengen. Daarom hebben wij per woning het percentage van de huurverhoging op basis van de streefhuur bepaald. Concreet betekent dit dat als uw huurprijs lager is dan de streefhuur van uw woning, dan stijgt uw huur dit jaar met maximaal 2,3%. Is uw huidige huurprijs gelijk aan of hoger dan de streefhuur? Dan passen wij uw huurprijs niet aan. Dat betekent niet dat u te veel betaald voor uw woning. Uw huur is altijd lager dan de maximale huurprijs die wij voor uw woning mogen vragen. De streefhuur is geen wettelijke grens die wij moeten aanhouden.

Heeft u nog vragen kijkt u dan bij veelgestelde vragen hieronder of belt of mailt u ons gerust. Ons telefoonnummer is 0341-357405 of info@wsputten.nl. Wij zijn te bereiken van maandag t/m donderdag tussen 8.00 uur en 16.30 uur en op vrijdag tussen 8.00 uur en 12.00 uur.

 

VEELGESTELDE VRAGEN

Ik heb nog geen brief over de huuraanpassing ontvangen. Wanneer krijg ik die?

De brieven over de huuraanpassing 2022 worden in de week van 25 april bij onze huurders bezorgd. Heeft u op 30 april nog geen brief gekregen? Bel of mail dan met ons.

Ik wil bezwaar maken tegen de huurverhoging. Hoe werkt dat?

Als u het niet eens bent met de voorgestelde verhoging van de huidige huurprijs, dan kunt u bij ons een bezwaarschrift indienen. Maakt u in dat geval alstublieft gebruik van het standaard bezwaarschriftformulier. Deze is verkrijgbaar bij de Huurcommissie. Het bezwaarschrift kunt u tot en met 30 juni 2022 per post opsturen naar Woningstichting Putten, Spoorstraat 2, 3881 BW Putten. U kunt ons ook mailen via info@wsputten.nl.

Wij raden u aan om vooraf te informeren.

Niet alle bezwaren leiden tot het aanpassen van de voorgestelde huurverhoging. Het is verstandig om vooraf na te gaan of uw bezwaar kans maakt. U kunt hier meer over vinden op www.huurcommissie.nl. Ook wij kunnen u daarover informeren of uw andere vragen over de huurverhoging beantwoorden.

Komen wij er samen niet uit?

Als wij het niet eens zijn met uw bezwaar, zullen wij de Huurcommissie verzoeken uitspraak te doen over de redelijkheid van de voorgestelde huurprijsverhoging.

Onderhoudsgebreken zijn geen geldige reden om bezwaar te maken tegen de huuraanpassing. Als er sprake is van ernstige onderhoudsgebreken, kunt u de Huurcommissie vragen de huurprijs tijdelijk te verlagen vanwege onderhoudsgebreken. Van deze procedure kunt u het hele jaar door gebruik maken.

Voor meer informatie en het bezwaarschriftformulier: raadpleeg www.huurcommissie.nl of bel 1400.

Ik huur een vrijesector woning. Kan ik dan bezwaar maken tegen de huurverhoging?

U kunt dan bezwaar maken bij uw verhuurder. Dit kan alleen als de voorgestelde huurverhoging meer is dan 3,3% (maximaal toegestaan).

Ik maak me zorgen over het betalen van de huur. Wat kan ik doen?

Als u denkt dat het niet lukt om de huur te betalen dan kunt u  contact opnemen met onze medewerker Janny Roordink. Wilt u hiervoor liever langskomen op ons kantoor? Dat kan ook. Samen bekijken jullie dan de mogelijkheden voor een betaalafspraak.

Ik ontvang huurtoeslag. Moet ik de huuraanpassing zelf aan de belastingdienst doorgeven?

Als u nu huurtoeslag ontvangt dan hoeft u de nieuwe huurprijs niet (meteen) aan de Belastingdienst door te geven. Wij geven de aanpassingen automatisch door. De belastingdienst verwerkt de jaarlijkse huurverhoging pas bij de definitieve berekening. Die krijgt u na afloop van het jaar. Als u te weinig toeslag heeft gekregen, betalen zij die alsnog uit. Wilt u hier meer over weten kijkt u dan op www.belastingdienst.nl.© 2020 Woningstichting Putten • Spoorstraat 2 • 3881 BW PUTTEN • Tel. 0341-357405 • E-mail info@wsputten.nl