Huurdersorganisatie Putten  

Omdat uw mening telt, wordt gratis lid!
Wie zijn wij?

De huurdersorganisatie is de belangenbehartiger voor de huurders van de Woningstichting Putten

Wij als huurders willen iets betekenen voor onze medehuurders.


 

Wat doen wij?

Wij overleggen met woningstichting Putten en geven onze mening wanneer zij veranderingen willen doorvoeren in het onderhoud, huur prijzen, service kosten, nieuwbouw, verduurzaming van woningen, dienstverlening en de manier waarop de WSPutten iets doet in de wijken waar we met ons allen wonen. Hiervoor is een samenwerkingsovereenkomst geschreven en door beide partijen ondertekend.

 

Regelmatig gaan we in gesprek met de Woningstichting die de plannen maakt. Hierdoor kunnen wij invloed uitoefenen op die plannen en brengen gevraagd en ongevraagd advies uit.

Tevens zijn wij een gesprekspartner omtrent woningbeleid bij de gemeente en kijken we aan het eind van het jaar wat er gerealiseerd is en wat we willen bereiken in de komende jaren. Ook dat wordt vastgelegd in de “prestatie afspraken” die door WSPutten, gemeente Putten en Huurdersorganisatie worden ondertekend.  

Regionaal hebben wij regelmatig overleg met de huurdersorganisaties en woningcorporaties in omliggende gemeenten.

 

Eén keer per jaar, tijdens de algemene leden vergadering hopen we met de leden in gesprek te komen over het reilen en zeilen, nodigen we een spreker uit die ons iets nuttigs kan vertellen en zorgen we voor een muzikaal optreden na de pauze.  

De ALV voor 2024 staat gepland op 15 april.

U kunt gratis lid worden van de vereniging door u aan te melden bij huurdersputten@outlook.com

Lever uw Naam en Adres aan en wij sturen u in maart een uitnodiging voor de ALV*

Geen e-mail? Een kaartje met uw gegevens in de brievenbus van de woningstichting werkt ook.

 

 

 

*De woningstichting mag uw naam niet aan ons doorgeven ivm AVG, vanwege de wet op privacy.