Huur betalen en meer..... 

Huurbetaling

Bij het ondertekenen van de huurovereenkomst verplicht u zich om de huur maandelijks vooraf te betalen. Dit betekent, dat de huur voor de eerste van de maand op de rekening van de Woningstichting moet zijn bijgeschreven. 

Automatische incasso

De makkelijkste en meest betrouwbare manier van betalen is de automatische incasso. Hiervoor kunt u natuurlijk uw eigen bank opdracht geven, maar eenvoudiger is het als u ons via een machtiging toestemming geeft om de maandelijkse huur te mogen incasseren. Dit heeft naast het gemak dat u nergens meer aan hoeft te denken, ook het voordeel dat u niet zelf in actie hoeft te komen als het bedrag moet worden aangepast na de jaarlijkse huurverhoging. U vindt hier het machtigingsformulier.

In de Algemene Huurvoorwaarden geldig vanaf 2 januari 2019, is volgens artikel 4,4 de huurder verplicht om de huur te laten incasseren via automatische incasso.
Deze bepaling is niet opgenomen in de Algemene Huurvoorwaarden geldig voor verhuringen t/m 31 december 2018

Betalen via e-mail

Wilt u toch niet met een automatische incasso betalen, dan kunt u kiezen voor e-mail via Postex. Dat is een acceptgiro, maar dan per e-mail. U ontvangt van ons iedere maand een e-mail met daarin de link naar het document met het te betalen bedrag en een link voor de IDeal-betaling bij uw bank. Wanneer u op deze link klikt kunt u direct betalen. Vanaf 2024 wordt het e-mail verstuurd via Postex. Klik hier voor meer informatie over de betaling via Mollie.

Huurachterstand

Als de verplichtingen uit de huurovereenkomst niet worden nagekomen en huurbetaling niet tijdig plaatsvindt, zijn wij als Woningstichting genoodzaakt stappen te ondernemen. 
Als eerste willen wij opmerken dat het verstandig is om bij betalingsproblemen zo snel mogelijk contact op te nemen met afdeling woondiensten. Vaak is het mogelijk om door het treffen van een betalingsregeling verdere problemen te voorkomen. Mocht u hiervoor niet kiezen, dan ontvangt u bij een huurachterstand van één maand een herinnering, waarin staat dat de huurschuld binnen veertien dagen moet worden voldaan. In tussentijd proberen wij telefonisch contact met u opnemen om de kwestie te bespreken. Ook een huisbezoek behoort tot de mogelijkheden. 

Bij een huurachterstand van twee maanden ontvangt u, naast de betalingsherinnering en het telefonisch contact, een brief met het verzoek om tot betaling over te gaan.
Blijft het gewenste resultaat alsnog uit, dan wordt de vordering uit handen gegeven van de gerechtsdeurwaarder. De kosten die hiermee gemoeid zijn komen voor rekening van de huurder. Uiteindelijk kan de rechter de huurovereenkomst ontbinden, wat betekent dat de woning moet worden verlaten of anders wordt ontruimd.

Betalingsregeling

Gelukkig zijn de meeste huurders te goeder trouw en wordt de huur keurig op tijd overgemaakt. Zijn er echter toch persoonlijke omstandigheden die tot een huurachterstand kunnen leiden, neem dan gewoon contact met ons op. Wellicht kunnen wij u kosteloos via een betalingsregeling van dienst zijn. Er zijn wel enkele voorwaarden aan een betalingsregeling verbonden. Zo kunt u een regeling treffen voor maximaal twee maanden huur. U dient de achterstand binnen zes maanden af te lossen. Voor de aflossing kunnen wij u AcceptEmail sturen, maar u kunt de termijnen ook met een automatische incasso voldoen. Komt u uw afspraak niet na? Dan schakelen wij de deurwaarder in. Hieraan zijn flinke kosten verbonden. 

Huurtoeslag

Niet iedereen heeft voldoende inkomen om de huur te kunnen betalen. Om hierin tegemoet te komen is het mogelijk om op basis van de Algemene Wet Inkomensafhankelijke Regelingen (AWIR) huurtoeslag aan te vragen bij de Belastingdienst.

Huurtoeslag voor u?

Wilt u weten of u voor huurtoeslag in aanmerking komt? Op website van de belastingdienst kunt u uitgebreide informatie vinden en met het invoeren van de juiste gegevens zelf een proefberekening maken (zie de link onderaan deze pagina).  Mocht u nog vragen hebben of komt u er niet uit, dan bent u uiteraard van harte welkom bij ons op kantoor. Maar ook de Belastingdienst heeft een speciaal loket voor al uw vragen, de gegevens hierover treft u onder aan deze pagina. 

Om in aanmerking te komen voor huurtoeslag moet u in ieder geval aan de volgende voorwaarden voldoen:
  • u bent tenminste 18 jaar.
  • u en al uw medebewoners moeten Nederlander zijn of rechtmatig in Nederland verblijven.
  • u en al uw medebewoners/onderhuurders moeten ingeschreven staan in het Bevolkingsregister van de gemeente Putten

Of u daadwerkelijk in aanmerking komt voor een huurtoeslag is afhankelijk van de hoogte van de huur én de hoogte van uw inkomen.

Uitbetaling huurtoeslag
Het is niet mogelijk om de huurtoeslag rechtstreeks aan de verhuurder over te laten maken. De huurtoeslag wordt uitsluitend aan de aanvrager uitbetaald. Iedere huurder dient de volledige maandhuur te maken.

Meer info: bel de gratis informatielijn van de belastingdienst:  0800-0543 of
surf naar:  http://www.toeslagen.nl/ 

Financieel Café


Vindt u het moeilijk om uw administratie op orde te houden of om te kijken of u in aanmerking komt voor toeslagen? Dan kunt u gebruik maken van het financieel café in Stroud, Brinkstraat 91. Tel 0341-357078. Openingstijden zijn:

  • Iedere dinsdagmiddag van 17.30-18.30 uur vrije inloop of op afspraak
  • Iedere woensdagochtend van 9.30-10.30 vrij inloop en van 10.30-12.00 op afspraak. 


© 2020 Woningstichting Putten • Spoorstraat 2 • 3881 BW PUTTEN • Tel. 0341-357405 • E-mail info@wsputten.nl