Het toewijzen van sociale huurwoningen is gehouden aan strenge regels van de overheid met betrekking tot inkomen en de gezinssamenstelling. Het zogenaamde 'passend toewijzen'. Informatie over passend toewijzen vindt u hier.


© 2017 Woningstichting Putten • Spoorstraat 2 • 3881 BW PUTTEN • Tel. 0341-357405 • E-mail info@wsputten.nl