Welkom bij Woningstichting Putten

Als huidige of toekomstige bewoner van een van onze woningen heten wij u van harte welkom op onze website. U vindt hier informatie over onze organisatie en dienstverlening. Verder geven wij praktische tips en houden wij u op de hoogte van actuele zaken.

Kwaliteit en dienstverlening
Onze inspanningen zijn gericht op het realiseren van betaalbare woningen voor een goede kwaliteit. Daarbij hebben duurzaamheid en energiebesparing onze aandacht.
Wij dragen bij aan een prettige woonomgeving en goede onderlinge contacten opdat iedereen zich thuisvoelt. Overleg en samenwerking met onze bewoners vinden wij van essentieel belang. Suggesties voor de verbetering van onze dienstverlening en/of de onderwerpen op deze website zijn dan ook van harte welkom.

Wilt u meer informatie over onze corporatie? Download dan onze folder.

Samen bouwen wij aan de toekomst
20 mei 2019

Op donderdag 16 mei jl. hebben wij een bijeenkomst gehouden met onze belanghouders. De belangstelling was groot en het was een divers gezelschap. Zo waren er raadsleden, wethouder Gerritsen en ambtenaren van verschillende afdelingen. Daarnaast waren onze partners uit zorg en welzijn aanwezig en de bedrijven die in opdracht van ons het werk uitvoeren. Want zoals ons ondernemingsplan al zegt: Samen bouwen we aan de toekomst. De foto laat zien dat her een interactieve middag was. De aanwezigen konden via hun telefoon reageren op verschillende stellingen.

Binnenkort zullen we een filmpje en een verslag plaatsen, zodat u kunt zien voor welke keuzes wij staan.

Lees verder...
Informatief en gezellig
16 april 2019

Maandagavond 13 april jl. was de tweejaarlijkse bewonersavond, georganiseerd door de Huurdersorganisatie Putten. Voor de pauze was er een informatief programma en na de pauze was het tijd voor gezelligheid.

Bram Born, manager vastgoed van WSP, vertelde over de verduurzaming van ons woningbezit. Een belangrijk ijkpunt voor onze gemeente wordt de visie de er in 2021 moet liggen van de gemeente Putten. De gemeente, WSP en de netbeheerder Liander verkennen samen wanneer en hoe Putten CO2  neutraal de toekomst in moet. En dat vraagt zorgvuldigheid, want we willen geen maatregelen nemen waar we later spijt van krijgen. De technologische ontwikkelingen gaan ten slotte snel.

Daarna was het tijd voor Welzijn Putten. Gijsbert Willem Evers van Welzijn Putten en vrijwilligers vertelden over het belang van Woongemak en de tips die gegeven kunnen worden aan de hand van een thuisonderzoek om zo lang mogelijk zelfstandig in de eigen woning te kunnen wonen. Mevrouw Bos vertelde hierover als ervaringsdeskundige. Zij sprak uit dat zij zeer blij was met de tips en aanpassingen in de woning, zoals een tweede trapleuning zodat ze veiliger naar boven kan.

Andere tips zijn:

- Vraag een gratis huisbezoek aan en ontdek wat u zelf kunt doen om de woning veiliger te maken

- Doe de huistest op de website https://www.putten.nl/woongemak/WoonGemak/WoonGemakPutten en zie wat er mogelijk is.

Na de pauze was het tijd voor de Kajuitzangers uit Putten. Zij verzorgden een spetterend optreden. 

Meer informatie over Huurdersorganisatie Putten vindt u op: https://hoputten.nl/ 

Lees verder...
Inform is uit, met oog voor de toekomst!
14 maart 2019

In goed vertrouwen waren de werkzaamheden al gestart op 25 februari. Nu is de samenwerking met Van Wijnen ook de officieel bekrachtigd en door het plaatsen van de handtekening onder de contracten door directeur-bestuurder Marieta Peek en regiodirecteur Marcel Mulder van Van Wijnen B.V. Daarnaast kunt u lezen wat het planmatig onderhoud is voor 2019.

Te downloaden: Inform maart 2019

Lees verder...
Duurzaam en betaalbaar wonen
16 februari 2019
170 Woningcorporaties en Urgenda bieden kabinet hulp aan bij extra CO2-reductie:
100.000 huurwoningen energieneutraal en lagere woonlasten voor huurders

Duurzaam en betaalbaar wonen, dat is wat woningcorporaties en Urgenda vandaag tijdens een persconferentie in Den Haag bepleitten. Zij willen 100.000 huurwoningen verduurzamen en huurders direct helpen aan een lagere energierekening. Dat kan met het geld van de huurdersbelasting.

Lees verder...
Nieuw Sociaal Huurakkoord
20 december 2018

In de Prestatieafspraken voor 2019 met de huurdersorganisatie, de gemeente en WSP is al opgenomen dat wij een inflatievolgend huurbeleid hanteren. Maar nu is er ook landelijk een nieuw Huurakkoord gesloten. 

Lees verder...
21 mei inloopavond Wallenbergstraat
14 mei 2019

Er zijn al 2 inloopavonden geweest voor omwonenden en geïnteresseerden voor de nieuwbouwplannen aan de Wallenbergstraat. Er is goed geluisterd naar de omwonenden en veel opmerkingen zijn, voor zover dat mogelijk was, verwerkt in de nieuwe plannen. Deze nieuwe plannen voor 26 appartementen in de sociale huursector worden 21 mei a.s. gepresenteerd in ons kantoor van 19.00 uur tot 20.30 uur.  

Naast de nieuwbouw krijgt ook het bestaande appartementengebouw een facelift. Hieronder eerste indruk vanaf de Verzetslaan.


Lees verder...
De contracten zijn getekend!
14 maart 2019
De samenwerking met Van Wijnen is officieel bekrachtigd door het plaatsen van de handtekening onder de contracten door directeur-bestuurder Marieta Peek en Marcel Mulder, regiodirecteur bij Van Wijnen B.V.

Het is een ingrijpend project voor de bewoners aan de Groeneveltstraat en de Vervoornstraat, maar met het resultaat zullen de bewoners heel blij zijn. Bij 80% van de woningen worden het toilet en de badkamer vernieuwd en er wordt een mechanische ventilatie geplaatst. Daarnaast worden de woningen verduurzaamd door dak- vloer- en gevelisolatie toe te passen. We hopen het gehele project in de eerste helft van 2020 af te ronden.Lees verder...
Wij gaan weer bouwen!
14 maart 2019

Binnenkort starten wij met de bouw van de fases 1 en 2 in Rimpeler. Het gaat om 8 kleine eengezinswoningen en 11 'gewone' eengezinswoningen. Het worden onze eerste 'gasloze'woningen met nul op de meter. De zogenaamde";NOM-woningen'. De woningen worden gebouwd door de bouwbedrijven Vierwind en Timmer. De oplevering staat gepland voor het 2e kwartaal 2020.

Onderstaand enkele impressies van de nieuwbouw.

Lees verder...
Grootonderhoud Groeneveltstraat gestart!
4 maart 2019

Op 25 februari jl. zijn we gestart aan de Groeneveltstraat met het planmatig onderhoud. In de Vervoornstraat starten we na de bouwvakvakantie. In totaal gaat het om 125 woningen. De woningen worden ook verduurzaamd.

Bij ca. 80% van de woningen aan de Groeneveltstraat wordt de badkamer en/of het toilet vernieuwd. Voor de bewoners is dat best even pittig, maar het resultaat mag zijn. Ook wordt er in alle woningen mechanische ventilatie aangebracht. Daarna worden de woningen verduurzaamd. Er wordt asbest verwijderd, isolerende dakplaten aangebracht, nieuwe dakpannen en de gevels worden na-geïsoleerd. De werkzaamheden worden uitgevoerd door Bouwbedrijf Van Wijnen BV

  


Lees verder...
Renovatie Schoolstraat en omgeving afgerond
28 december 2018

De renovaties aan de Schoolstraat, Prins Hendrikweg en Pinnenburgerweg is afgerond. In het voorjaar van 2018 is in de Schoolstraat het asbesthoudend dakbeschot verwijderd en zijn er isolerende dak-elementen aangebracht. Ook de dakgoten en dakpannen zijn vervangen en het voeg- en metselwerk en de schoorstenen zijn hersteld. Momenteel worden van twee laatste blokken de kozijnen vervangen, inclusief HR++glas. Als laatste worden de woningen geschilderd.

Aan de Pinnenburgerweg en Pr. Hendrikweg zijn van een aantal woningen alleen de dakpannen vernieuwd, omdat daar geen asbesthoudend dakbeschot aanwezig is. Maar ook daar zijn de kozijnen vervangen en de woningen geschilderd.

Onderhoud in de woning
In de woningen is, waar dat nodig  was, het toilet, de badkamer en het keukenblok vervangen, inclusief het tegelwerk. Verder is er een vlizotrap geplaatst en een nieuwe meterkast.

Voor de bewoners was het even doorbijten. Maar het resultaat mag er zijn en dan is de overlast weer gauw vergeten hopen wij. De reacties van de bewoners doe ons ter orde kwamen waren in ieder geval positief.

Lees verder...
© 2017 Woningstichting Putten • Spoorstraat 2 • 3881 BW PUTTEN • Tel. 0341-357405 • E-mail info@wsputten.nl