Hennepteelt: Illegaal en gevaarlijk!

Het telen van hennep lijkt een slimme manier om snel en veel geld te verdienen. Lijkt...., want de praktijk leert dat het vaak duur betaald wordt. Hennepteelt is nu eenmaal een misdrijf en dus strafbaar.

Goede samenwerking

De WSP treedt hard op bij overtredingen die vallen onder de Opiumwet. Niet alleen bij hennepteelt, maar ook als door de politie wordt vastgesteld dat er hennep wordt gedroogd of verhandeld. 
In regionaal verband is er een convenant gesloten voor informatie-uitwisseling, waardoor een goede samenwerking tussen de gemeente, politie en de woningcorporaties mogelijk is.

Beëindiging huurovereenkomst

Met de handtekening onder het huurcontract verklaren huurders zich akkoord met de Algemene Huurvoorwaarden. In de Algemene Huurvoorwaarden staat de volgende tekst:

'Het is huurder niet toegestaan in het gehuurde hennep te (doen) kweken, drogen of knippen, dan wel andere activiteiten te (doen) verrichten die op grond van de Opiumwet strafbaar zijn gesteld. De huurder verplicht zich te houden aan de afspraken die vastgesteld zijn in het Regionaal Hennepconvenant Oost Nederland.'

Iedereen is dus gewaarschuwd! Zo hebben we in 2018 helaas 2 woningen moeten ontruimen, waarmee de huurders dakloos werden.

 Heeft u een vermoeden?

Naast de maatschappelijke onrust kan hennepteelt ook gevaarlijk zijn. Met kans op brand, wateroverlast of een ontploffing. Heeft u een vermoeden van een hennepkwekerij? Meld dit bij de politie via 0900-8844 (lokaal tarief) of via Meld Misdaad Anoniem, tel. 0800-7000 (gratis).© 2020 Woningstichting Putten • Spoorstraat 2 • 3881 BW PUTTEN • Tel. 0341-357405 • E-mail info@wsputten.nl