Heeft u betalingsproblemen door de Coronacrisis?
26 maart 2020
Nederland ligt voor een heel groot deel stil door de Coronacrisis. Hierdoor hebben veel zzp’ers en mensen met een nul-uren contract geen inkomen meer. Treft deze situatie u? Neem dan zo spoedig mogelijk contact met ons op, zodat we samen naar een passende oplossing kunnen zoeken.

Opvangen inkomensterugval
Het kabinet heeft meerdere regelingen voor zelfstandigen getroffen om een inkomensterugval door het Coronavirus op te vangen. Ook via de gemeente kunt u als zzp’er aanspraak maken op Bijzondere Bijstand Zelfstandigen (BBZ). Hiervoor kunt u de instanties zelf benaderen.
Wanneer uw inkomen wegvalt, doordat u werktijdverkorting of ontslag heeft gekregen of omdat u simpelweg niet meer opgeroepen wordt, neem dan gerust contact met ons op. Samen bekijken we de mogelijkheden voor een betalingsregeling. Let op: We treffen een aangepaste regeling voor huurders die kunnen aantonen dat ze betalingsproblemen hebben als gevolg van het Coronavirus.

Betalingsproblemen? Neem contact met ons op!
Misschien kunt u terugvallen op een regeling vanuit de overheid of de gemeente. Dat is natuurlijk fijn, maar vaak duurt het even voordat zo’n regeling is beoordeeld, toegekend en daadwerkelijk aan u is uitbetaald. Daarom overleggen we graag tijdig met u. Bijvoorbeeld over welk bedrag u al wel kunt aflossen, zodat de huurschuld zo min mogelijk oploopt? U kunt hiervoor telefonisch contact opnemen met onze medewerker Huurincasso Janny Roordink op maandag en dinsdag van 08.00 tot 16.30 uur en op woensdag, donderdag  en vrijdag van 08.00 tot 12.00 uur (0341-357405). Mailen mag ook naar j.roordink@wsputten.nl of info@wsputten.nl.

Wij hopen zo samen met u de crisis het hoofd te bieden.
© 2020 Woningstichting Putten • Spoorstraat 2 • 3881 BW PUTTEN • Tel. 0341-357405 • E-mail info@wsputten.nl