WET GOED VERHUURDERSCHAP

Huurders die een woning van ons huren hebben hiervoor heeft u een huurovereenkomst getekend met de daarbij geldende huurvoorwaarden. In de huurvoorwaarden leest u meer over uw rechten en plichten en die van Woningstichting Putten.

 

Vanaf 1 juli 2023 geldt de wet Goed Verhuurderschap. Deze wet biedt huurders bescherming tegen slecht gedrag van verhuurders. De wet geeft ook aan dat wij u actief informeren over een aantal zaken. Die informatie vindt u hier terug.

 

Huurovereenkomst


U huurt een woning van ons. Hiervoor tekende u een huurovereenkomst. Er zijn verschillende soorten huurovereenkomsten. Wilt u meer weten over de verschillende soorten contracten? Kijk dan op deze website: Welke verschillende soorten huurcontracten zijn er voor een woning? | Rijksoverheid.nl

 

Kosten bij onderhoud


Samen zorgen we voor het onderhoud van uw woning. Er zijn reparaties die u zelf uitvoert en reparaties die wij uitvoeren. Wilt u meer weten over welk onderhoud Woningstichting Putten doet en wat u als

huurder zelf doet? Kijk dan hier: Welke kosten zijn voor de huurder en welke voor de verhuurder? | Rijksoverheid.nl Reparaties kunt u telefonisch aan ons doorgeven. Bel ons op nummer 0341-357405


 

Niet tevreden?

Het kan gebeuren dat u niet tevreden bent over onze dienstverlening. Ook kan het gebeuren dat wij met u van mening verschillen over een belangrijk onderwerp. In beide gevallen kunt u uw klacht melden via onze website: Tip of klacht wsputten.nl of via  info@wsputten.nl. Meld een klacht altijd schriftelijk bij ons. Lossen we uw klacht niet naar tevredenheid op? Dan kunt u terecht bij onze onafhankelijke klachtencommissie.

 


Er is een speciale onafhankelijke klachtencommissie die klachten over onze dienstverlening behandelt. Een klacht melden kan via de Klachtencommissie Woningcorporaties

 

Huurcommissie of kantonrechter


In een aantal gevallen kunt u ook gaan naar de huurcommissie of de kantonrechter. Via deze link vindt u meer informatie: Wanneer kan ik terecht bij de Huurcommissie en wanneer kan ik naar de kantonrechter? | Rijksoverheid.nl

 

 

 


Er kunnen geen berichten worden gevonden.

© 2020 Woningstichting Putten • Spoorstraat 2 • 3881 BW PUTTEN • Tel. 0341-357405 • E-mail info@wsputten.nl