Een fijn huis in een veilige en schone woonomgeving

Als Woningstichting hechten wij belang aan goed woongenot. En dan niet alleen in de betekenis van een prettig en comfortabel huis, maar ook een veilige en schone woonomgeving en het hebben van een rustig woonplezier zijn belangrijk.

In de folder 'Huren en buren' kunt u lezen wat we onder woongenot verstaan en wat u zelf kunt doen als dit verstoord wordt of als u overlast ervaart. 
Heeft u zelf voldoende actie ondernomen en gesprekken gevoerd maar de problemen blijven voortduren, neem dan contact op met de Woningstichting. Lineke Snapper is medewerker sociaal beheer en communicatie en te bereiken via e-mail: l.snapper@wsputten.nl of telefonisch via: 0341-357 405.

Buurtbemiddeling

In 2018 is de gemeente, samen met de politie en Woningstichting Putten een samenwerking aangegaan met Hettie Schoonhoven, een cöordinator buurtbemiddeling met ruime ervaring. Buurtbemiddeling is een beproefd middel dat ingezet kan worden als het woongenot wordt verstoord en je er als buren samen niet meer uitkomt. Of wanneer de emoties te zo hoog oplopen, zodat een goed gesprek niet meer lukt. Wilt u meer weten over de inzet van buurtbemiddeling? Klik hier.

Leefbaarheid

Naast een veilige en schone woonomgeving is het belangrijk dat mensen naar elkaar omkijken. 'Participatiemaatschappij'  mag dan een nieuw woord zijn, het samen leven in een buurt is van alle tijden. Opletten of het goed gaat bij de buren die op leeftijd zijn, even een boodschapje meenemen. Of op de kinderen van buurtgenoten passen, gezellig een verhaaltje voorlezen. Allerlei kleine hand- en spandiensten die het leven veraangenamen en het bestaan eenvoudiger maken.

Persoonlijk contact

Om te weten wat er leeft bij onze huurders, gaan we graag met hen in gesprek. Bijvoorbeeld om van hen te horen hoe de kwaliteit van de woningen is, of de woonomgeving goed is of dat er verbeterpunten zijn. De bewoners zijn tenslotte de ervaringsdeskundigen. Maar natuurlijk staan wij altijd open voor een gesprek als de bewoners dat graag willen. 

Suggesties

Heeft u ideeën of suggesties die de leefbaarheid in uw straat of buurt ten goede komen? Laat het ons vooral weten! Een voorbehoud is wel dat het binnen de strakke wet- en regelgeving past.


© 2017 Woningstichting Putten • Spoorstraat 2 • 3881 BW PUTTEN • Tel. 0341-357405 • E-mail info@wsputten.nl