Eenmalige huurverlaging 2023

Misschien heeft u er al over gehoord of gelezen. Dit jaar gaat voor sommige huurders de huur niet omhoog maar omlaag. Lees hier hoe het werkt en of u in aanmerking komt voor huurverlaging.

Wie krijgt huurverlaging?

U krijgt de eenmalige huurverlaging in de volgende situatie:

  • U huurt een zelfstandige woning of een woonwagen (geen kamers) van woningcorporatie.
  • U huurt een sociale huurwoning (geen vrije sectorwoning).
  • U woont op 1 maart 2023 in uw huurwoning.
  • Uw huur is op 1 juli 2023 hoger dan € 575,03 per maand.
  • U woont alleen en uw inkomen is lager dan € 23.250 per jaar (of € 24.600 als u AOW krijgt).
  • U woont met 2 of meer personen en uw inkomen is lager dan € 30.270 per jaar (of € 32.730 als u AOW krijgt).

Hiervoor is het onderstaande tabel belangrijk. Bekijk of u in aanmerking komt. Als u in aanmerking komt krijgt u vanzelf in mei van ons bericht. Let wel op dat u uw nieuwe huurprijs doorgeeft aan de belastingdienst, omdat uw huurtoeslag hierdoor kan wijzigen. 

Voorbeeld 1

Stel dat u alleen woont en vanaf 1 mei 2022 een woning huurt voor €670,- per maand (kale huur). En stel dat uw inkomen in 2021 €20.000,- was. Dan heeft u recht op eenmalige huurverlaging naar €575,03 omdat: uw huur meer is dan €575,03 en uw bruto inkomen van 2021 lager is dan €23.250,-.

Voorbeeld 2

Stel dat u alleen woont en vanaf 1 april 2023 een woning huurt voor €630,- per maand (kale huur). En stel dat uw inkomen in 2021 €20.000,- was. Dan heeft u geen recht op eenmalige huurverlaging naar €575,03 omdat u op 1 maart 2023 niet de woning huurt.

VEELGESTELDE VRAGEN

Moet ik doorgeven hoe hoog mijn inkomen is?

Nee, dat is niet nodig. Wij horen van de Belastingdienst of u op basis van uw inkomen van 2021 wel of geen recht heeft op huurverlaging.

Wanneer en hoeveel gaat de huur omlaag?

Als uw huur omlaag gaat, gebeurt dat op 1 juli 2023. Hoeveel de huur omlaag gaat, is voor iedereen verschillend. We verlagen de huur naar € 575,03 per maand.

 Wanneer krijg ik bericht?

  • Geldt de huurverlaging niet voor u? Dan gaat uw huur op 1 juli waarschijnlijk iets omhoog. U krijgt daarover bericht in april.
  • Geldt de huurverlaging wel voor u? Dan krijgt u in mei bericht van ons over de huurverlaging. 

BELANGRIJK! Nieuwe huurprijs heeft mogelijk gevolgen voor uw huurtoeslag.
Het verlagen van uw huurprijs of verandering in uw inkomen heeft mogelijk invloed op de hoogte van uw huurtoeslag. Geef zelf uw nieuwe huurprijs of het inkomen gelijk aan de Belastingdienst door op www.belastingdienst.nl/toeslagen of bel naar de belastingtelefoon: 0800 - 0543. Zij passen dan uw huurtoeslag direct aan. Vergeet dit niet, anders kan het zijn dat u later terug moet betalen.

Had u in 2021 nog geen laag inkomen, maar nu wel? Dan zelf aanvragen.

Krijgt u in april van ons een brief dat uw huur omhoog gaat maar u denkt wel te voldoen aan de voorwaarden van de huurverlaging? Bijvoorbeeld omdat uw huidig inkomen nu lager is dan in 2021? Dan kunt u de huurverlaging zelf bij ons aanvragen. Lees hieronder hoe de aanvraag werkt of neem contact met ons op.

ZELF AANVRAGEN

Huurverlaging vragen als u nu een laag inkomen heeft.

Voldoet u aan de voorwaarden van de eenmalige huurverlaging? En was uw gezamenlijk inkomen in 2021 niet laag, maar nu wel? Dan kunt u de huurverlaging naar € 575,03 bij ons aanvragen. Dit kan tot en met 30 december 2024.

Om in aanmerking te komen voor huurverlaging, moet u kunnen bewijzen dat uw gezamenlijk bruto-inkomen over de laatste 6 maanden laag was (maximaal 120% van het sociaal minimum). In onderstaande tabel staat wat uw maximale inkomen mag zijn geweest over de afgelopen 6 maanden.

Bedragen 120% van het sociaal minimum over 6 maanden (bruto)

Uw huishouden

Inkomensgrens, uw gezamenlijke inkomen over de laatste 6 maanden is niet hoger dan

Huishouden van 1 persoon, die geen AOW krijgt

€ 11.625

Huishouden van 1 persoon, die AOW krijgt

€ 12.300

Huishouden van 2 personen, die allebei geen AOW krijgen

€ 15.135

Huishouden van 2 personen, van wie minimaal 1 persoon AOW krijgt

€ 16.365

Voorbeeld:

Stel dat u alleen woont en vanaf 1 januari 2000 een woning huurt voor €700,- per maand (kale huur). En stel dat uw inkomen was in 2021 hoger dan de inkomensgrens, maar is nu wel laag. Over de afgelopen 6 maanden verdiende u in totaal €10.000 bruto.

U heeft recht op huurverlaging naar € 575,03 per maand, omdat uw kale huurprijs meer is dan € 575,03 en u over de afgelopen 6 maanden minder verdiende dan € 11.625 bruto.

Omdat uw inkomen in 2021 hoger was, moet u de huurverlaging wel zelf aanvragen bij de woningcorporatie.

Welke gegevens moet u aanleveren als u huurverlaging aanvraagt?

Stuur alstublieft samen met uw aanvraagbrief de volgende informatie mee, dan kunnen wij uw aanvraag verwerken: 

1. Verklaring huishouden
Een ondertekende verklaring over de huidige samenstelling en de leeftijden van uw huishouden. U kunt zelf aangeven uit hoeveel mensen uw huishouden bestaat.

2. Verklaring inkomsten 
Wij hebben een verklaring van uw inkomsten over de laatste 6 maanden nodig.

Bijvoorbeeld:

·         Bij loon of uitkering per persoon:

·         1 loonstrook/uitkeringsspecificatie van de eerste maand van de inkomensdaling, tenminste 6 maanden geleden.

·         1 loonstrook/uitkeringsspecificatie van de laatste maand voor de aanvraag.

·         Bij inkomen uit onderneming per persoon:

·         een schatting van de winst over de voorafgaande 6 maanden.

·         Bij inkomen uit overige werkzaamheden (niet uit loondienst/uitkering en geen inkomen uit onderneming) per persoon:

·         een schatting van het bruto-inkomen van de voorafgaande 6 maanden uit de opbrengsten van die werkzaamheden minus de daarvoor gemaakte kosten.

Tip: op de website van de Woonbond is een voorbeeldbrief te vinden voor het aanvragen van een eenmalige huurverlaging. Klik hier voor meer info.

Waar kan ik mijn aanvraag indienen?

U kunt uw aanvraag mailen naar info@wsputten.nl of per post sturen naar Woningstichting Putten, Spoorstraat 2, 3881BW Putten t.a.v. afdeling Wonen.

Uw aanvraag in behandeling

U kunt binnen 3 weken, nadat wij uw volledige aanvraag hebben ontvangen, een brief van ons verwachten met wel of geen voorstel tot huurverlaging.

Niet eens met het besluit?

Krijgt u geen voorstel tot huurverlaging of bent u het niet eens met het voorstel? Neem dan contact met ons op via info@wsputten.nl of bel naar 0341-357405. U kunt ook rechtstreeks bezwaar indienen bij de Huurcommissie. U vindt alle informatie hierover op de website van de Huurcommissie.

Vragen?

Is er iets onduidelijk of heeft u nog vragen? Kijk hier voor meer informatie en veelgestelde vragen op of neem gerust contact met ons op.© 2020 Woningstichting Putten • Spoorstraat 2 • 3881 BW PUTTEN • Tel. 0341-357405 • E-mail info@wsputten.nl