Eenmalige huurverlaging 2021


Huurders van een sociale huurwoning die een laag inkomen hebben en hoge huur betalen, kunnen in 2021 eenmalig een huurverlaging krijgen. Dit heeft de regering in december 2020 besloten. Woningstichting Putten gaat hiermee aan de slag. Hier kunt u alvast lezen hoe het werkt en wat dat voor u betekent.  


Wanneer komt u in aanmerking voor huurverlaging?

Dat hangt van het volgende af:

  • U huurt een sociale huurwoning.
  • Het aantal mensen in uw huishouden
  • De hoogte van uw huishoudinkomen in 2019 óf 2020
  • Uw kale huurprijs (dit is uw huurprijs zonder de servicekosten of glasverzekering). Deze moet hoger zijn dan €633,25 (1of 2 personen) of €678,66 (3 of meer personen).

Hiervoor is het onderstaande tabel belangrijk. Bekijk of u in aanmerking komt.

Voorbeeld 1

Stel dat u alleen woont en een woning huurt voor €670,- per maand. En stel dat uw inkomen in 2019 €20.000,- was. Dan heeft u recht op eenmalige huurverlaging naar €633,25.

 Voorbeeld 2

Stel dat u alleen woont en een woning huurt voor €670,- per maand. En stel dat uw inkomen in 2019 €25.000,- was. Dan heeft u geen recht op eenmalige huurverlaging.

Automatische huurverlaging

Is uw huidige kale huurprijs hoger dan €633,25 dan ontvangen wij van de Belastingdienst informatie over het inkomen van 2019 en de huidige samenstelling van uw huishouden. Wij ontvangen geen specifieke inkomensgegevens maar alleen een indicatie of u, op basis van uw inkomen uit 2019, recht heeft op de eenmalige huurverlaging.

Heeft u op basis van uw inkomen in 2019 recht op een huurverlaging? Dan hoeft u niets te doen. U ontvangt vóór 1 april een brief met ons voorstel voor huurverlaging. Als u het eens bent met ons voorstel, dan gaat de huurverlaging vanaf 1 mei 2021 in. Uw huur wordt dan ook niet meer in 2021 verhoogd met de jaarlijkse huurverhoging.

Inkomensdaling na 2019? Dan zelf aanvragen!

Is uw huidige kale huurprijs hoger dan €633,25 of €678,66? En is uw inkomen na 2019 omlaag gegaan? Dan kunt u de huurverlaging zelf bij ons aanvragen. Dit kan tussen 1 januari en 30 december 2021. U heeft recht op huurverlaging, als uw huishoudinkomen minstens 6 maanden voorafgaand aan de aanvraag onder de geldende inkomensgrens lag. De inkomens van kinderen tot 27 jaar tellen niet mee.

Waar kan ik mijn aanvraag indienen?

U kunt uw aanvraag mailen naar info@wsputten.nl of per post sturen naar Woningstichting Putten, Postbus 230, 3880 AE Putten t.a.v. manager Wonen.

Welke gegevens moet u aanleveren als u huurverlaging aanvraagt?

Stuur alstublieft samen met uw aanvraagbrief de volgende informatie mee, dan kunnen wij uw aanvraag verwerken:
 

1. Verklaring huishouden
Een ondertekende verklaring over de huidige samenstelling en de leeftijden van uw huishouden. U kunt zelf aangeven uit hoeveel mensen uw huishouden bestaat. Klik hier voor voorbeeld.

2. Verklaring inkomsten 
Wij hebben een verklaring van uw inkomsten nodig. Bijvoorbeeld:

  • salarisstroken of uitkeringsgegevens van iedereen in uw huishouden over periode van zes maanden voorafgaand aan uw aanvraag.
  • Inkomen uit zelfstandig ondernemerschap. Dit is een officiële winst-/verliesrekening van het afgelopen jaar en een prognose van het huidige jaar. Met daarbij de aftrekposten en het belastbaar jaarinkomen opgesteld, ondertekend en gestempeld door een boekhouder of een accountant. 

De inkomens van kinderen tot 27 jaar tellen niet mee. Van hen hoeft u geen inkomensgegevens op te sturen.

Tip: op de website van de Woonbond is een voorbeeldbrief te vinden voor het aanvragen van een eenmalige huurverlaging. https://www.woonbond.nl/eenmalige-huurverlaging-2021.

Uw aanvraag in behandeling

U kunt binnen 3 weken, nadat wij uw volledige aanvraag hebben ontvangen, een brief van ons verwachten met wel of geen voorstel tot huurverlaging.

Niet eens met het besluit?

Krijgt u geen voorstel tot huurverlaging of bent u het niet eens met het voorstel? Neem dan contact met ons op via info@wsputten.nl of bel naar 0341-357405. U kunt ook rechtstreeks bezwaar indienen bij de Huurcommissie. U vindt alle informatie hierover op de website van de Huurcommissie.

Mogelijk gevolgen voor huurtoeslag

Het verlagen van uw huurprijs heeft mogelijk invloed op de hoogte van uw huurtoeslag. Wij adviseren u daarom uw nieuwe huurprijs op tijd te wijzigen bij de Belastingdienst. Dit kunt u doen via het portaal Mijn toeslagen of bellen naar 0800-0543.

Vragen?

Is er iets onduidelijk of heeft u nog vragen? Kijk hier voor meer informatie en veelgestelde vragen op https://www.woonbond.nl/eenmalige-huurverlaging-2021 of neem gerust contact met ons op via: tel.nr 0341-357405 / e-mail info@wsputten.nl / het contactformulier.
© 2020 Woningstichting Putten • Spoorstraat 2 • 3881 BW PUTTEN • Tel. 0341-357405 • E-mail info@wsputten.nl