Een eerste impressie nieuwbouw Wallenbergstraat
5 april 2018

Na de eerste inloopavond op het gemeentehuis op 3 juli 2017 is architect Bert Tretmans van Schippers Architecten BNA aan het werk gegaan. Met de opmerkingen van de bezoekers in gedachten heeft dit geleid tot een andere indeling van de locatie. De omwonenden wilden namelijk graag dat het voetbalveldje behouden bleef voor de wijk. In de huidige opzet is dit gelukt.

Tijdens de tweede inloopavond op 26 maart jl. zijn er opnieuw veel bezoekers geweest. En ook toen zijn er reacties gekomen op het ontwerp. Een aantal bewoners waren blij met de huidige opzet. Zij waren van mening dat er goed geluisterd was. Anderen vonden dat er nog verbeteringen mogelijk zijn.  Ook nu worden de opmerkingen en suggesties bekeken. Helaas moeten we realistisch zijn en vaststellen dat we niet iedereen tevreden zullen kunnen stellen.

Naast de nieuwbouw krijgt ook de bestaande bebouwing een facelift. Vanwege de dringende behoefte aan woonruimte willen wij ook graag zo spoedig mogelijk starten met de bouw. De verwachting is dat de voorbereidingen over een jaar afgerond kunnen zijn. Dit is echter wel afhankelijk van eventuele bezwaren.

Dit is een impressie van de bestaande bebouwing na de facelift.

© 2020 Woningstichting Putten • Spoorstraat 2 • 3881 BW PUTTEN • Tel. 0341-357405 • E-mail info@wsputten.nl