Doet WSP de goede dingen en doet ze het goed?
28 juni 2022

“Als huurder ben je goed af bij WSP”, een veelzeggend citaat uit de gesprekken met de externe partijen tijdens het visitatietraject. Een mooi compliment aan de medewerkers die zich met grote betrokkenheid en loyaliteit dagelijks inzetten voor onze huurders en woningzoekenden. WSP heeft in de afgelopen periode goede dingen op een goede manier verricht. Dit is een conclusie uit het visitatierapport, dat Woningstichting Putten in juni ontving uit de handen van externe beoordelingscommissie van Raeflex. 

Een keer per vier jaar worden woningcorporaties door een onafhankelijke commissie openbaar beoordeeld op hun maatschappelijke prestaties en hun functioneren. Dit jaar was WSP weer aan de beurt. In het rapport zijn de prestaties, de inzet van het vermogen en de wijze van besturen van de corporatie beoordeeld. De visitatiecommissie heeft hierover onder andere gesproken met huurdersorganisatie, gemeente, welzijn- en zorginstellingen, bouwpartners en collega-corporaties. Ook is een groot aantal documenten en rapporten van WSP bestudeerd.

Beoordeling van de visitatiecommissie in cijfers:

Perspectief

2021

Presteren naar Opgaven en Ambities

7,8

Presteren volgens Belanghebbenden

7,7

Presteren naar Vermogen

7,0

Governance

7,0


Een visitatie is niet alleen een verantwoording maar daarnaast ook een belangrijk leerinstrument. “We zijn blij dat belanghebbenden bereid waren om met de visitatiecommissie ingesprek te gaan. WSP heeft het goed presteren in de afgelopen vier jaar weten vast te houden. Wij behoren landelijk tot de koplopers op het gebied van verduurzaming en onze woningen staan er goed bij. Hiernaast houden wij de huren betaalbaar. Daar zijn wij trots op. Hulde voor onze medewerkers! Maar we beseffen dat naar de toekomst meer nodig is om het hoge niveau van presteren vast te houden. Er is werk aan de winkel.” aldus Dick Mol, interim directeur-bestuurder van WSP.

2022 is een belangrijk jaar voor WSP. Onder leiding van de nieuwe directeur-bestuurder zal aan de toekomstvisie gewerkt gaan worden. WSP ziet de aandachtspunten in het rapport als input voor haar ondernemingsplan voor de komende jaren. De uitdaging daarbij is om tenminste de huidige prestaties voort te zetten en zo mogelijk deze te verbeteren. Dat is vooral in het belang van de huidige woningzoekenden en toekomstige huurders.

Het volledige visitatierapport is hier te lezen.

© 2020 Woningstichting Putten • Spoorstraat 2 • 3881 BW PUTTEN • Tel. 0341-357405 • E-mail info@wsputten.nl