Project 'Schauwhof'

Vanaf 2017 is de Woningstichting Putten in overleg met Zorggroep Noordwest-Veluwe (ZNWV) om het bestaande gebouw met aanleunwoningen van hen over te nemen. De betreffende plannen zijn de laatste periode verder concreet gemaakt. Graag stellen wij u op de hoogte van de plannen.