Woningstichting Putten

Woningstichting Putten is een klant- en vraaggestuurde woningcorporatie die zich, naast het beheren van haar ruim 1950 kwalitatief goede woningen, richt op het ontwikkelen en realiseren van nieuwe woningen en diensten in de regio Putten.
Met een team van 16 enthousiaste medewerkers wordt in nauwe samenwerking met bewoners en in de wijken actieve organisaties de woonwensen vertaald naar een eigen thuis in een plezierige, betaalbare en veilige woonomgeving. 

Het Bestuur
Per 19 maart 2015 is Marieta Peek-Marlet de directeur-bestuurder van Woningstichting Putten. Zij is eindverantwoordelijk voor het realiseren van de volkshuisvestelijke en bedrijfseconomische doelstellingen. Uiteraard doet zij dat in samenwerking met het managementteam, bestaande uit de hoofden van de diverse afdelingen.

Afdeling Woondiensten
Deze afdeling is het eerste aanspreekpunt voor onze klanten. Manager van deze afdeling is Jan van der Meulen (j.van.der.meulen@wsputten.nl). 
Hieronder kunt u zien welke medewerker verantwoordelijk is voor de diverse onderdelen.

*Telefoon & ontvangst
De baliemedewerkers Isolde Schreuder en Rika Kleijer hebben een duobaan en zijn ieder op verschillende dagen per week uw eerste aanspreekpunt. Vaak kunnen zij u rechtstreeks van dienst zijn, lukt dat niet dan verbinden zij u door met de juiste persoon. Het kan natuurlijk voorkomen dat u niet direct geholpen kunt worden. In dat geval wordt er met u een terugbelafspraak gemaakt. U kunt ook een e-mail sturen naar info@wsputten.nl.

*Woonruimteverdeling
Willem Visser (w.visser@wsputten.nl) is verantwoordelijk voor het verhuurproces van onze woningen. Hij adverteert de vrijkomende woningen, wijst de woningen toe volgens de gestelde voorwaarden en overhandigt op de eerste verhuurdag de sleutels aan de nieuwe huurders. Verder kunt u bij hem terecht met alle vragen over de woonruimteverdeling, zoals het aanvragen van urgentie, de procedure rond de toewijzing of de verantwoording daarvan.
Inschrijven als woningzoekende kunt u zelf doen op de regionale website www.hurennoordveluwe.nl. Belangrijk om te weten is dat woningzoekenden zelf verantwoordelijk zijn voor het bijhouden van de persoonlijke gegevens, zoals bijvoorbeeld het inkomen.  

*Huurbetaling
Verreweg de meeste huurders betalen hun huur keurig volgens afspraak. Maar soms kunnen zich omstandigheden voordoen waardoor een betalingsprobleem dreigt. Tijdig contact opnemen met Janny Roordink (j.roordink@wsputten.nl) is dan heel belangrijk. In de meeste gevallen is het mogelijk om tot een betalingsregeling te komen. Hiervoor worden geen extra kosten in rekening gebracht. Meer informatie vindt u in de folder Huurbetaling en meer...

*Mutaties
Ontvangen wij een huuropzegging, dan maken wij per omgaande een afspraak met onze opzichter Wim van Koelen (w.van.koelen@wsputten.nl) voor een woningopname. Hij gaat met u de woning door en vertelt precies wat er van u verwacht wordt en hoe u de woning dient op te leveren. Meer informatie leest u in onze folder Verhuizen en zo.

*Storingen en/of gebreken
Een storing of een reparatieverzoek kunt u rechtstreeks melden bij de afdeling woondiensten (via 0341-357405, info@wsputten.nl of het contactformulier op onze website). Afhankelijk van de aard van het reparatieverzoek wordt er in overleg met u een afspraak gemaakt met onze buitendienstmedewerker Dirk de Heer of met een bedrijf dat in opdracht van de Woningstichting de storing verhelpt of het gebrek repareert. Welke reparaties voor kosten van de Woningstichting zijn of voor eigen rekening leest u in de folder Wie onderhoudt wat?

*Sociaal beheer 
Wij vinden het belangrijk dat huurders met plezier wonen in hun woonomgeving. Maar soms zijn er omstandigheden waardoor dit woongenot wordt verstoord. Bijvoorbeeld omdat buren steeds de muziek te hard zetten of honden die de hele dag blaffen. Maar het kan ook om ernstige dingen gaan. Bijvoorbeeld als mensen niet meer goed voor zichzelf kunnen zorgen of wanneer het om huiselijk geweld gaat. Ervaart u overlast of signaleert u zorgelijke situaties? Lees dan eerst de folder Huren en buren. Mochten uw inspanningen geen resultaat hebben of blijft u zich zorgen maken, neem dan contact op met Lineke Snapper (l.snapper@wsputten.nl). Naast het sociaal beheer is zij verantwoordelijk voor de communicatie.

Interne projecten
Lenka Krahulova (l.krahulova@wsputten.nl is binnen onze corporatie verantwoordelijk voor de interne projecten. Aan corporaties worden strenge eisen gesteld door wet- en regelgeving. Zo willen en moeten we bijvoorbeeld voorkomen dat een data-lek mogelijk is. De gegevens van onze huurders moeten goed beschermd zijn. Maar ook de ontwikkelingen op het gebied van de digitale dienstverlening zijn belangrijk. Hoe kunnen we deze ontwikkelingen toepassen zonder het contact met onze huurders te verliezen en de dienstverlening voor ouderen die misschien niet zo digitaal zijn op peil houden. Een belangrijk en voortdurend proces.


Afdeling vastgoed
Manager van de afdeling vastgoed is Bram Born (a.born@wsputten.nl). Hij is verantwoordelijk voor de nieuwbouwprojecten en eindverantwoordelijk voor het planmatig onderhoud. 

*Planmatig onderhoud
Onze woningen zijn van goede kwaliteit en dit willen we graag zo houden. In sommige gevallen willen we de kwaliteit echter verbeteren of verduurzamen. Want ook het terugdringen van de CO2 uitstoot vinden wij belangrijk. Jaarlijks maken wij in Inform bekend welk onderhoud we voor dat jaar gepland hebben. Wilt u hierover meer informatie, dan kunt u contact opnemen met Wouterus Blom (w.blom@wsputten.nl), projectleider planmatig onderhoud, of Martijn Kalkman (m.kalkman@wsputten.nl), opzichter planmatig onderhoud.

Afdeling Financiën
Manager van Financiën is Ruud van Zeumeren (j.van.zeumeren@wsputten.nl). De afdeling is o.a. verantwoordelijk voor de dagelijkse, financiële administratie, belastingaangiftes, het maken van de jaarrekening, de begroting etc. Daarnaast dient de Woningstichting jaarlijks veel informatie te verstrekken aan toezichthoudende instellingen zoals het Centraal Fonds voor de huisvesting en het Waarborgfonds Sociale Woningbouw. Ruud doet dit samen met Nicoline Baauw (n.baauw@wsputten.nl). 

Controller
Olga van 't Hul (o.vant.hul@wsputten.nl) is de controller bij WSP. Zij monitort alle afdelingen en stuurt bij waar dit nodig is. Olga werkt nauw samen met de afdeling Financiën.
 
Niet tevreden?
De medewerkers van de Woningstichting doen hun best om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Maar soms kan er toch een verschil van mening of ontevredenheid ontstaan. Wilt u weten wat uw mogelijkheden zijn in zo'n geval, lees dan onze folder 'Niet tevreden over Woningstichting Putten?'.

© 2017 Woningstichting Putten • Spoorstraat 2 • 3881 BW PUTTEN • Tel. 0341-357405 • E-mail info@wsputten.nl