Over Woningstichting Putten

Woningstichting Putten (WSP) is in 1970 opgericht als Woningbouwvereniging Putten en is de belangrijkste sociale verhuurder in de gemeente Putten. Wij beheren ca. 2000 woningen en 54 garages, allemaal gelegen in Putten. Centraal in onze activiteiten staat het bieden van huisvesting aan diegenen, die vanuit financiële of sociale omstandigheden hierin niet zelf kunnen voorzien. WSP wil er voor zorgdragen dat deze groep mensen in een goede, voor hen betaalbare woning kan wonen in een prettige woonomgeving. Daarnaast willen wij kwalitatief hoogwaardige woondiensten bieden aan diegenen die bewust voor het huren kiezen.

Ondernemingsplan en jaarverslag
Wilt u meer weten over de activiteiten van onze corporatie, dan kunt u hier een samenvatting inzien van ons Ondernemingsplan 2018-2022 en ons jaarverslag 2019 .

Organisatiestructuur
De werkzaamheden worden verricht door een team van 17 medewerkers, verspreid over de afdelingen Wonen, Bedrijfsvoering en vastgoed. WSP hecht grote waarde aan een goed bestuur met een adequate vorm van toezicht. Daarom onderschrijven wij de Aedes Code en de Governance Code Woningcorporaties 2020.
WSP beschikt over een integriteitscode, met daarin opgenomen een klokkenluidersregeling. Hiermee is gewaarborgd dat werknemers zonder gevaar voor hun rechtspositie de mogelijkheid hebben om vermeende onrechtmatigheden te melden.

Veilig omgaan met persoonsgegevens
In het kader van onze dienstverlening leggen wij de persoonsgegevens van onze huurders vast. Dit doen wij zorgvuldig, veilig en vertrouwd. Wij vinden het belangrijk dat onze huurders, in het kader van woongenot, vertrouwen heeft in onze organisatie. Wij handelen binnen de wettelijke kaders en nemen daarom passende, organisatorische en beveiligingsmaatregelen om persoonsgegevens te beschermen. Dat eisen wij ook van partijen die persoonsgegevens (in onze opdracht) verwerken.

Wilt u meer weten over het omgaan met persoonsgegevens? Lees dan ons privacy-statement. Hierin informeren wij u over de wijze waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan en over de rechten en plichten die u heeft ten aanzien van bij ons verwerkte persoonsgegevens.

© 2020 Woningstichting Putten • Spoorstraat 2 • 3881 BW PUTTEN • Tel. 0341-357405 • E-mail info@wsputten.nl