Over Woningstichting Putten

Woningstichting Putten is in 1970 opgericht als Woningbouwvereniging Putten en is de belangrijkste sociale verhuurder in de gemeente Putten. Wij beheren bijna 2000 woningen en 54 garages, allemaal gelegen in Putten. Centraal in onze activiteiten staat het bieden van huisvesting aan diegenen, die vanuit financiële of sociale omstandigheden hierin niet zelf kunnen voorzien. Woningstichting Putten wil er voor zorgdragen dat deze groep mensen in een goede, voor hen betaalbare woning kan wonen in een prettige woonomgeving. Daarnaast willen wij kwalitatief hoogwaardige woondiensten bieden aan diegenen die bewust voor het huren kiezen.

Ondernemingsplan en jaarverslag
Wilt u meer weten over de activiteiten van onze corporatie, dan kunt u hier een samenvatting inzien van ons Ondernemingsplan 2018-2022 en ons jaarverslag 2016 .

Organisatiestructuur
De werkzaamheden worden verricht door een team van 16 medewerkers, verspreid over de afdelingen woondiensten, financiën en vastgoed. Woningstichting Putten hecht grote waarde aan een goed bestuur, met een adequate vorm van toezicht. Daarom onderschrijven wij de Aedes Code en de Governance Code Woningcorporaties 2015, echter met uitzondering van de bepaling dat de bestuurder wordt benoemd voor een periode van 4 jaar. Voor geldt een benoeming voor onbepaalde tijd.
Woningstichting Putten beschikt over een integriteitsbeleid, met daarin opgenomen een klokkenluidersregeling. Hiermee is gewaarborgd dat werknemers zonder gevaar voor hun rechtspositie de mogelijkheid hebben om vermeende onrechtmatigheden te melden.

© 2017 Woningstichting Putten • Spoorstraat 2 • 3881 BW PUTTEN • Tel. 0341-357405 • E-mail info@wsputten.nl