Over Woningstichting Putten

Woningstichting Putten (WSP) is in 1970 opgericht als Woningbouwvereniging Putten en is de belangrijkste sociale verhuurder in de gemeente Putten. Wij beheren ca. 2000 woningen en 54 garages, allemaal gelegen in Putten. Wij bieden betaalbare en duurzame huisvesting in een prettige woonomgeving, primair in Putten. De kansen op goed wonen zijn niet voor iedereen gelijk. Wij zijn er voor mensen voor wie het vinden van een passend thuis, vanwege financiële en/of sociale mogelijkheden, een uitdaging is. Bij de keuzen die wij maken houden wij focus op wat toegevoegde waarde heeft voor onze klanten. Zo zijn en blijven wij verbonden met onze huurders en partners in Putten en zij met ons. Want samen kunnen wij écht het verschil maken.

Ondernemingsplan en jaarverslag
Wilt u meer weten over de activiteiten van onze corporatie, dan kunt u hier een samenvatting inzien van ons Koersplan 1+1=3; Samen maken we 't verschil en ons jaarverslag 2022.

Organisatiestructuur
De werkzaamheden worden verricht door een team van 17 medewerkers, verspreid over de afdelingen Wonen, Bedrijfsvoering en vastgoed. WSP hecht grote waarde aan een goed bestuur met een adequate vorm van toezicht. Daarom onderschrijven wij de Aedes Code en de Governance Code Woningcorporaties 2020.
WSP beschikt over een integriteitscode, met daarin opgenomen een klokkenluidersregeling. Hiermee is gewaarborgd dat werknemers zonder gevaar voor hun rechtspositie de mogelijkheid hebben om vermeende onrechtmatigheden te melden.

Veilig omgaan met persoonsgegevens
In het kader van onze dienstverlening leggen wij de persoonsgegevens van onze huurders vast. Dit doen wij zorgvuldig, veilig en vertrouwd. Wij vinden het belangrijk dat onze huurders, in het kader van woongenot, vertrouwen heeft in onze organisatie. Wij handelen binnen de wettelijke kaders en nemen daarom passende, organisatorische en beveiligingsmaatregelen om persoonsgegevens te beschermen. Dat eisen wij ook van partijen die persoonsgegevens (in onze opdracht) verwerken.

Wilt u meer weten over het omgaan met persoonsgegevens? Lees dan ons privacy-statement. Hierin informeren wij u over de wijze waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan en over de rechten en plichten die u heeft ten aanzien van bij ons verwerkte persoonsgegevens.

© 2020 Woningstichting Putten • Spoorstraat 2 • 3881 BW PUTTEN • Tel. 0341-357405 • E-mail info@wsputten.nl