Nieuwe coronamaatregelen
20 december 2021

Het coronavirus heeft Nederland weer in haar greep. Wij nemen daarin onze verantwoordelijkheid en zetten onze dienstverlening in aangepaste vorm voort. Om besmettingsgevaar voor u en voor ons zoveel mogelijk te beperken en verdere verspreiding van het virus te voorkomen volgt WSP het advies van de RIVM.De maatregelen die wij naar aanleiding hiervan getroffen hebben (tot en met 14 januari 2022) zijn de volgende: 

  • Ons kantoor is gesloten. 
  • Wij handelen de afspraken zoveel mogelijk telefonisch of digitaal af. U kunt ons bellen of mailen. (0341-357405 of info@wsputten.nl).
  • Onze medewerkers werken vanaf nu zoveel mogelijk vanuit huis. Dit betekent dat het wat langer kan duren voordat contact met de betreffende medewerker, telefonisch of via e-mail, tot stand komt. 
  • Reparaties handelen wij zoveel mogelijk af. Hiervoor worden de regels in acht genomen om besmettingsgevaar te voorkomen. Heeft u of hebben uw gezinsleden gezondheidsklachten, dan verzoeken wij u dit direct te melden.
  • Bij huuropzeggingen of het ondertekenen van een huurovereenkomst worden de procedures aangepast. Afspraken hierover komen in goed overleg tot stand.

Planmatig onderhoud

Het uitvoeren van het planmatig onderhoud gaat door. Wij vragen van de bewoners om zo min mogelijk contact te zoeken met de werklieden en hen geen koffie/thee aan te bieden. De werklieden zullen zich aan de voorschriften houden, zoals zo vaak mogelijk handen te wassen en een verantwoorde afstand te houden. Iedereen met gezondheidsklachten dient dit direct kenbaar te maken bij de leidinggevende. Huurders met vragen kunnen altijd telefonisch contact met ons opnemen.

Wij houden de berichtgeving in de gaten. Mocht het nodig zijn dan passen wij onze berichtgeving aan via de website en Facebook.

Wij vertrouwen erop dat we op deze wijze een bijdrage leveren om eventuele gezondheidsrisico's te voorkomen.

 

Hygiëneregels WSP


 

© 2020 Woningstichting Putten • Spoorstraat 2 • 3881 BW PUTTEN • Tel. 0341-357405 • E-mail info@wsputten.nl