Corona - Een stap achteruit!
29 september 2020


Vanwege de huidige ontwikkelingen omtrent COVID-19 zijn wij genoodzaakt onze maatregelen te herzien. Om besmettingsgevaar voor u en voor ons zoveel mogelijk te beperken en verdere verspreiding van het virus te voorkomen volgt WSP het advies van de RIVM. De maatregelen die wij naar aanleiding hiervan getroffen hebben voor de komende drie weken zijn de volgende:  

  • Het bezoek aan ons kantoor is alleen op afspraak mogelijk met inachtneming van RIVM-richtlijnen. 
  • Wij blijven telefonisch of via e-mail bereikbaar (0341-357405 of info@wsputten.nl).
  • Waar mogelijk handelen we afspraken telefonisch af.
  • Onze medewerkers werken vanaf nu zoveel mogelijk vanuit huis. Dit betekent dat het wat langer kan duren voordat contact met de betreffende medewerker, telefonisch of via e-mail, tot stand komt. 
  • Reparaties handelen wij zoveel mogelijk af. Hiervoor worden de regels in acht genomen om bestemmingsgevaar te voorkomen. Heeft u of hebben uw gezinsleden gezondheidsklachten, dan verzoeken wij u dit direct te melden.
  • Bij huuropzeggingen of het ondertekenen van een huurovereenkomst worden de procedures aangepast. Afspraken hierover komen in goed overleg tot stand.

Planmatig onderhoud

Het uitvoeren van het planmatig onderhoud wordt per situatie bekeken. Het buitenwerk, zoals bijvoorbeeld schilderwerk, kan worden uitgevoerd, maar wel met bijzondere instructies. Wij vragen van de bewoners om zo min mogelijk contact te zoeken met de werklieden en hen geen koffie/thee aan te bieden. De werklieden zullen zelf de voorschriften hanteren en zo vaak mogelijk handen te wassen en een verantwoorde afstand te houden. Iedereen met gezondheidsklachten dient dit direct kenbaar te maken bij de leidinggevende. Huurders met vragen kunnen altijd telefonisch contact met ons opnemen.

Wij houden de berichtgeving dagelijks in de gaten. Mocht het nodig zijn dan passen wij onze berichtgeving aan via de website en Facebook.

Wij vertrouwen erop dat we op deze wijze een bijdrage leveren om eventuele gezondheidsrisico's te voorkomen.

© 2017 Woningstichting Putten • Spoorstraat 2 • 3881 BW PUTTEN • Tel. 0341-357405 • E-mail info@wsputten.nl