Corona - Een klein stapje vooruit!
7 mei 2020

Om besmettingsgevaar voor u en voor ons zoveel mogelijk te beperken en verdere verspreiding van het virus te voorkomen volgt WSP het advies van de RIVM https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden. De maatregelen die wij naar aanleiding hiervan getroffen hebben zijn de volgende:  

  • Ons kantoor is tot nader bericht gesloten voor bezoekers.
  • Wij blijven telefonisch bereikbaar (0341-357405).
  • Onze medewerkers werken vanaf nu zoveel mogelijk vanuit huis. Dit betekent dat het wat langer kan duren voordat contact met de betreffende medewerker, telefonisch of via e-mail, tot stand komt. 
  • Waar mogelijk handelen we afspraken telefonisch af.
  • Reparaties die kunnen wachten stellen we zoveel mogelijk uit. Heeft u al een afspraak dan zullen wij hierover met u in overleg treden.
  • Spoedreparaties gaan zoveel mogelijk door. Hiervoor worden zoveel mogelijk de regels in acht genomen om bestemmingsgevaar te voorkomen. Heeft u of hebben uw gezinsleden gezondheidsklachten, dan verzoeken wij u dit direct te melden.
  • Bij huuropzeggingen of het ondertekenen van een huurovereenkomst worden de procedures aangepast, zodat face to face contact zoveel mogelijk wordt beperkt. Afspraken hierover komen in goed overleg tot stand.

Planmatig onderhoud

Het uitvoeren van het planmatig onderhoud wordt per situatie bekeken. Het buitenwerk, zoals bijvoorbeeld schilderwerk, kan worden uitgevoerd, maar wel met bijzondere instructies. Wij vragen van de bewoners om zo min mogelijk contact te zoeken met de werklieden en hen geen koffie/thee aan te bieden. De werklieden zullen zelf de voorschriften hanteren en zo vaak mogelijk handen te wassen en een verantwoorde afstand te houden. Iedereen met gezondheidsklachten dient dit direct kenbaar te maken bij de leidinggevende. Huurders met vragen kunnen altijd telefonisch contact met ons opnemen.

Wij houden de berichtgeving dagelijks in de gaten. Mocht het nodig zijn dan passen wij onze berichtgeving aan via de website en Facebook.

Wij vertrouwen erop dat we op deze wijze een bijdrage leveren om eventuele gezondheidsrisico's te voorkomen.


© 2017 Woningstichting Putten • Spoorstraat 2 • 3881 BW PUTTEN • Tel. 0341-357405 • E-mail info@wsputten.nl