Brochures van Woningstichting Putten 

Info:
Over Woningstichting Putten 
- Veranderingen aan de woning
- Wie onderhoudt wat?
- Kwaliteitswijzers
- Huurovereenkomst wijzigen
- Verhuizen en zo
- Aanvullende informatie over senioren- en zorgwoningen
Woningruil

Niet tevreden?
- Niet tevreden over Woningstichting Putten
- Huren en Buren 
- Buurtbemiddeling 
- informatiebrochure Klachtenadviescommissie
- Reglement Klachtenadviescommissie

Klachten over de woonruimteverdeling?
- Reglement klachtencommissie Woonruimteverdeling Noord Veluwe

Inform (bewonersblad):

- Inform juli 2020 - ons jaarverslag in cijfers
- inform maart 2020
- Inform december 2019
- Inform juli 2019 - ons jaarverslag in cijfers
- Inform maart 2019
- inform december 2018 
- Inform juli 2018 - ons jaarverslag 2017 in vogelvlucht
- Inform maart 2018
- Inform Special december 2017 - samenvatting van het Ondernemingsplan 2018-2022
- Inform juli 2017
- Inform maart 2017
- Inform december 2016
- Inform juli 2016
- Inform maart 2016

- Diversen:
- Algemene Huurvoorwaarden, geldig voor woningen die verhuurd zijn tot 31 december 2018
- Algemene Huurvoorwaarden, geldig voor woningen die verhuurd zijn vanaf 2 januari 2019
- Algemene Huurvoorwaarden garage
- Aanvraagformulier medehuurderschap
- Beëindiging medehuurderschap
Standaardformulier Huuropzegging 
- Aanvraagformulier Woningruil  
- Ondernemingsplan 2018-2022
- Jaarverslag, volkshuisvestingsverslag en jaarrekening 2019
- Statuten Woningstichting Putten 
- Reglementen bestuur
- Reglementen Raad van Commissarissen
- Privacy-statement
- Integriteitscode met klokkenluidersregeling
- visitatierapport 2014 - 2017
- Prestatieafspraken 2019


Informatie over asbest en legionella:
- Viverion
GGD - asbest en gezondheid
- Gezond water (legionella)

Warmte - Koude Opslag
Schauwstaete en Schauwzicht

© 2017 Woningstichting Putten • Spoorstraat 2 • 3881 BW PUTTEN • Tel. 0341-357405 • E-mail info@wsputten.nl