Bewonersblad Inform nieuwe editie
2 november 2023

Het thema van deze Inform ‘van oud naar nieuw’ symboliseert verandering. Iedereen en alles verandert. De techniek, wij als personen – denk alleen maar aan het feit dat we ouder worden –, onze huishoudens …Voor ons als woningstichting is het belangrijk dat onze huurders zelf kunnen kiezen of, en zo ja wanneer, ze van woning willen veranderen, zodat deze beter aansluit bij hun levensfase. Of je nu een starter bent of een senior. Lees meer over dit thema in ons bewonersblad Inform. 

Veel leesplezier! © 2020 Woningstichting Putten • Spoorstraat 2 • 3881 BW PUTTEN • Tel. 0341-357405 • E-mail info@wsputten.nl