ANBI status

Woningstichting Putten is een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Dit betekent dat ze zich nagenoeg geheel inzet voor het algemeen belang. Om aangewezen te worden als ANBI moet een instelling wel aan een aantal voorwaarden voldoen.

 

Onze inspanningen zijn gericht op het realiseren van betaalbare woningen voor een goede kwaliteit. Daarbij hebben duurzaamheid en energiebesparing onze aandacht. Als betrokken woningcorporatie leveren wij bijdragen aan een prettige woonomgeving en goede onderlinge contacten opdat iedereen zich thuisvoelt. Wij zijn werkzaam binnen de juridische wetgeving van uit de Woningwet en het Besluit Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting. Woningstichting Putten heeft geen winstoogmerk. De opbrengsten die Woningstichting Putten genereert komen volledig ten goede aan de hoofdactiviteiten.

Publicatieplicht

Een ANBI is verplicht om gegevens te publiceren op de website. Hiervoor verwijzen wij naar het standaardformulier publicatieplicht Volkshuisvesting en het jaarverslag 2022.


© 2020 Woningstichting Putten • Spoorstraat 2 • 3881 BW PUTTEN • Tel. 0341-357405 • E-mail info@wsputten.nl