Algemene huurvoorwaarden vernieuwd
6 december 2021

WSP hanteert algemene huurvoorwaarden die van toepassing zijn op het huurcontract. Deze ontvangen onze huurders bij het tekenen van de huurovereenkomst. Met instemming van de huurdersorganisatie is dit document aangepast aan de huidige regelgeving. De vernieuwde versie gaat per 1 januari 2022 gelden.

De belangrijkste wijzigingen op een rijtje:

  • WSP is per 1 januari 2022 verplicht bij oplevering, verkoop of verhuur van een zelfstandige woning een (definitief) energielabel aan de koper of huurder te geven. Is er onverhoopt toch (nog) geen definitief label beschikbaar, dan moet de verhuurder in ieder geval de informatie geven die er wel is. (Artikel 1 van de huurovereenkomst)
  • Voor huurders is het verboden om grote hoeveelheden vuurwerk, lachgas of andere gevaarlijke goederen in hun huis of schuur op te slaan. Artikel 6.11
  • Werkzaamheden die bijdragen aan verduurzaming van de woning kunnen door de verhuurder worden aangemerkt als dringende werkzaamheden. Denk bij hierbij bijvoorbeeld aan het aansluiten van de woning op een duurzame collectieve warmtevoorziening. De huurder moet zijn medewerking verlenen aan dergelijke dringende werkzaamheden. Zijn de verduurzamingsmaatregelen ook gericht op het verhogen van het woongenot, dan kan de verhuurder de werkzaamheden ook aanmerken als ‘renovatie’. Artikel 8.5
  • Als de huurder veranderingen aan de buitenzijde van de woning wil aanbrengen, hoe groot of hoe klein dan ook, is altijd voorafgaande toestemming nodig van de verhuurder. Artikel 9.1

De vernieuwde Algemene huurvoorwaarden vindt u bij Brochures.

© 2020 Woningstichting Putten • Spoorstraat 2 • 3881 BW PUTTEN • Tel. 0341-357405 • E-mail info@wsputten.nl