Home
Brochures
De Woningstichting
Huurders
Woningzoekenden
Projecten
Nieuws
Contact
Hoogste punt Schauwzicht bereikt
2 juli 2015

Vandaag hebben we het hoogste punt van Schauwzicht bereikt. Een feest waard. De bewoners van Schauwstate en de toekomstige bewoners van Schauwzicht kwamen massaal kijken. 

Lees verder...
Nieuwe spelregels woonruimteverdeling
28 mei 2015
Sinds 1 januari 2015 is de nieuwe Huisvestingswet van kracht. In deze wet staat dat iedereen in Nederland zich overal mag vestigen. In de regio NW Veluwe hebben de gemeenten en de woningcorporaties samen afspraken gemaakt over hoe we de nieuwe regels zo goed mogelijk kunnen toepassen.Lees verder...
Inform maart is uit
26 februari 2015

Marieta Peek begint op 19 maart a.s.  In Inform leest u een eerste interview met haar. Handig om er een gezicht bij te weten. Verder kunt u o.a. lezen welk planmatig onderhoud wij dit jaar uitvoeren en wanneer de huurdersorganisatie een bewonersavond heeft gepland en wat het programma is.
 

Lees verder...
Nieuwe directeur-bestuurder voor de WSP
14 januari 2015

De Raad van Commissarissen heeft Marieta Peek-Marlet (1973) per 19 maart a.s. benoemd tot directeur-bestuurder van onze corporatie. Zij volgt Monique Boeijen op die per 1 januari 2015 bij SWZ Zwolle in dienst is getreden.

Lees verder...
WSP scoort uitstekend in onderzoek
2 december 2014

Aedes, de overkoepelende organisatie van woningcorporaties, heeft een onderzoek uitgevoerd naar de prestaties van corporaties, onderverdeeld in grootte. Resultaat: Woningstichting Putten staat in haar categorie landelijk op de derde plaats. En daar zijn we hartstikke trots op! Want dit betekent dat we tevreden klanten hebben en lage bedrijfslasten.

Lees verder...

Welkom bij Woningstichting Putten

Als huidige of toekomstige bewoner van een van onze woningen heten wij u van harte welkom op onze website. U vindt hier informatie over onze organisatie en dienstverlening. Verder geven wij praktische tips en houden wij u op de hoogte van actuele zaken.

Kwaliteit en dienstverlening
Onze inspanningen zijn gericht op het realiseren van een zo hoog mogelijke kwaliteit van de woning en de woonomgeving. Daarbij zijn overleg en samenwerking met onze bewoners van essentieel belang. Suggesties van uw kant voor de verbetering van onze dienstverlening en/of de onderwerpen op deze website zijn dan ook van harte welkom.

Wilt u meer informatie over onze corporatie? Download dan onze folder.

Hoogste punt Schauwzicht bereikt
2 juli 2015

Vandaag hebben we het hoogste punt van Schauwzicht bereikt. Een feest waard. De bewoners van Schauwstate en de toekomstige bewoners van Schauwzicht kwamen massaal kijken. 

Lees verder...
Koopovereenkomst grond ondertekend
5 mei 2015

Op 30 april jl. is de grond van de voormalige Da Costaschool door de gemeente verkocht aan drie partijen. Te weten Bemog voor de koopwoningen, een stichting die een gezondheidcentrum gaat opzetten en Woningstichting Putten die een zestal huurwoningen gaat realiseren in eigen beheer. 

De huurwoningen bestaan uit 2 grondgebonden seniorenwoningen en 4 appartementen zonder lift.

 

Lees verder...
Start Nieuwbouw Schauwplein
15 januari 2015

39 appartementen voor de vijfenvijftigplusser

  Lees verder...
Laatste fase (5) dorpsvernieuwing Brinkstraat
26 december 2014
 
 

Wonen aan de Brinkstraat

Het hele project is klaar! Zaterdag 13 december jl. was het zover. De feestelijke afronding van het project door burgemeester Henk Lambooy in samenwerking met Monique Boeijen. Onder grote belangstelling is het kunstwerk, ontworpen door architect Bert Tretmans en naast de ingang in de muur verwerkt, onthuld.

Inmiddels zijn alle woningen bewoond. We wensen alle bewoners veel woonplezier toe!

Lees verder...
Renovatie en energiemaatregelen 111 woningen
10 juli 2014

Het dak moet er wel even af. Voor de bewoners is dat ingrijpend en het betekent best wat overlast. Maar het resultaat geeft zoveel voordeel, dat we ervan overtuigd zijn dat het meer dan de moeite waard zal zijn.

Meidoornlaan Pr. Bernhardlaan

Lees verder...
© 2012 Woningstichting Putten • Spoorstraat 2 • 3881 BW PUTTEN • Tel. 0341-357405 • E-mail info@wsputten.nl