Home
Brochures
De Woningstichting
Huurders
Woningzoekenden
Projecten
Nieuws
Contact
Hoe alert bent u?
1 december 2016
De nieuwe editie van ons bewonersblad Inform is uit. De twee hoofdartikelen gaan over veiligheid en duurzaamheid. Thema's die mensen belangrijk vinden. Lees verder...
Uitkomst Aedes-benchmark: WSP bij koplopers
29 november 2016
Met de Aedes-benchmark kunnen woningcorporaties hun prestaties meten, vergelijken en verbeteren. De benchmark biedt gemeenten, huurders en andere belanghebbenden inzicht in hoe corporaties hun middelen besteden. Het onderzoek bestaat uit de volgende prestatievelden: huurdersoordeel, bedrijfslasten, onderhoud/verbetering, beschikbaarheid/betaalbaarheid en duurzaamheid. De uitkomsten tonen de prestaties van individuele corporaties en de sector.Lees verder...
Activering inschrijving woningzoekende
24 november 2016

Ingeschreven woningzoekende kan zich melden tot en met 31 december 2016

 

Eind juni werd de website www.hurennoordveluwe.nl vernieuwd. Tot dat moment stonden woningzoekenden in Putten, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Elburg en Oldebroek ingeschreven bij één of meer woningcorporaties in de regio. Nu kunnen zij verder met één inschrijving op de regionale website. Lees verder...
Nieuwe samenwerkings-overeenkomst ondertekend
18 oktober 2016
Inspraak vinden wij belangrijk. Al vanaf 2007 is er een samenwerkingsovereenkomst met de huurdersorganisatie Putten. Door de veranderende wetgeving was het hoog tijd om de overeenkomst tegen het licht te houden.Lees verder...
Loohorst Landscaping ondersteunt de wilde bij
19 september 2016
Bijen zijn onmisbaar voor de fruitteelt en de bloemenpracht. Helaas worden ze in hun bestaan bedreigd door verschillende factoren. De bijenziekte, maar vooral het gif dat wordt gebruikt voor de gewassen.  Lees verder...

Welkom bij Woningstichting Putten

Als huidige of toekomstige bewoner van een van onze woningen heten wij u van harte welkom op onze website. U vindt hier informatie over onze organisatie en dienstverlening. Verder geven wij praktische tips en houden wij u op de hoogte van actuele zaken.

Kwaliteit en dienstverlening
Onze inspanningen zijn gericht op het realiseren van betaalbare woningen voor een goede kwaliteit. Daarbij hebben duurzaamheid en energiebesparing onze aandacht.
Wij dragen bij aan een prettige woonomgeving en goede onderlinge contacten opdat iedereen zich thuisvoelt. Overleg en samenwerking met onze bewoners vinden wij van essentieel belang. Suggesties voor de verbetering van onze dienstverlening en/of de onderwerpen op deze website zijn dan ook van harte welkom.

Wilt u meer informatie over onze corporatie? Download dan onze folder.

© 2012 Woningstichting Putten • Spoorstraat 2 • 3881 BW PUTTEN • Tel. 0341-357405 • E-mail info@wsputten.nl