Home
Brochures
De Woningstichting
Huurders
Woningzoekenden
Projecten
Nieuws
Contact
Monique Boeijen vertrekt naar SWZ in Zwolle
7 oktober 2014
Directeur-bestuurder drs. Monique Boeijen verlaat per 31 december a.s. Woningstichting Putten. Na acht mooie en succesvolle jaren zet zij haar carrière voort bij SWZ in Zwolle. Uiteraard feliciteren wij haar van harte met haar benoeming en wensen wij haar het allerbeste toe, ook al betreuren wij het afscheid.  
Lees verder...
Verslag van de stakeholdersbijeenkomst
16 september 2014
Op 28 augustus jl. hebben wij een fietstocht georganiseerd langs een deel van ons bezit voor de nieuwe gemeenteraadsleden en andere belanghebbenden, met aansluitend een forumdiscussie. Het onderwerp: Goed wonen nu en in de toekomst in een veranderende samenleving!

Lees verder...
Veel tevredenheid over WSP
1 september 2014

Woningstichting Putten heeft een visitatie laten uitvoeren. Bij een visitatie wordt teruggekeken op de afgelopen vier jaar en wordt het maatschappelijk presteren beoordeeld. Een onafhankelijke commissie voert hiervoor ook gesprekken met belanghouders, zoals de gemeente, de Huurdersorganisatie en partijen op het gebied van zorg en welzijn. De scores die Woningstichting Putten heeft behaald, zijn heel goed.

Lees verder...
Visitatie
12 juni 2014
Visitatiecommissie presenteert haar rapport aan ons. Een 7,6! Met dank aan onze stakeholders. Lees verder...
De nieuwe Inform is uit!
11 juni 2014
De juni-editie van Inform staat in het teken van onze prestaties in 2013. We kunnen terugkijken op een productief jaar met o.a. veel nieuwbouw en een zesde plek bij de KWH-beoordeling. Ook een aantal huurders laten wij aan het woord.
Lees verder...

Welkom bij Woningstichting Putten

Als huidige of toekomstige bewoner van een van onze woningen heten wij u van harte welkom op de site van Woningstichting Putten. U vindt hier informatie over onze organisatie en dienstverlening, alsmede praktische en actuele zaken die voor u als bewoner van belang zijn.

kwaliteit en dienstverlening
Onze inspanningen zijn gericht op het realiseren van een zo hoog mogelijke kwaliteit van de woning en de woonomgeving. Daarbij zijn overleg en samenwerking met onze bewoners van essentieel belang. Suggesties van uw kant voor de verbetering van onze dienstverlening en/of de onderwerpen in deze website zijn dan ook van harte welkom.

Wilt u meer informatie over onze corporatie? Download dan onze folder.

Renovatie en energiemaatregelen 111 woningen
10 juli 2014
Het dak moet er wel even af. Voor de bewoners is dat ingrijpend en het betekent best wat overlast. Maar het resultaat geeft zoveel voordeel, dat we ervan overtuigd zijn dat het meer dan de moeite waard zal zijn.

Meidoornlaan Pr. Bernhardlaan

Lees verder...
Nieuwbouw Schauwplein in voorbereiding
5 december 2013
 

Nieuwbouw in ontwikkeling
Woningstichting Putten ontwikkelt naast het Verpleeg- en verzorgingshuis  van de ZNWV en naast de 33 sociale huurwoningen van de WSP in de taartpunt, opnieuw 39 sociale huurappartementen voor senioren. 
Inmiddels hebben we veel reacties ontvangen van mensen die graag aan het Schauwplein zouden willen wonen in een comfortabele driekamerappartement nabij allerlei voorzieningen.

Meer informatie over de appartementen vindt u in de verhuurbrochure

Bekijk hier het filmpje op youtube

Lees verder...
Laatste fase (5) dorpsvernieuwing Brinkstraat
5 december 2013
 

Wonen aan de Brinkstraat

Blok E
Begin 2014 zijn we qestart met de bouw van de laatste 26 sociale huurappartementen aan de Brinkstraat/Koesteeg. Anders dan de vorige 4 fases zijn de appartementen in dit gebouw met voorrang verhuurd aan mensen jonger dan vijfenvijftig jaar.

 

Lees verder...
Herontwikkeling hoek Van Damstraat
2 december 2013
Woningstichting Putten heeft in 2011 drie strategisch gelegen panden aangekocht, waarmee zij een omvangrijk aaneengesloten gebied in haar bezit heeft gekregen. Een gebied dat zich uitstekend leent voor herontwikkeling. Dit betekent dat we sterk verouderde, slecht geïsoleerde woningen kunnen vervangen voor nieuwbouwwoningen van uitstekende kwaliteit en een hoge isolatiewaarde. Dus duurzaam en comfortabel.Lees verder...
© 2012 Woningstichting Putten • Spoorstraat 2 • 3881 BW PUTTEN • Tel. 0341-357405 • E-mail info@wsputten.nl